DEBATT

— Kravet om å fjerne Women`s Revolution minner oss om den kolonialistiske undertrykkelsen som har pågått mot oss kurdere i over hundre år, skriver de tre artikkelforfatterne.

- Kunstverket i Rosenkrantzgate er en hyllest til de kvinnene som ofret livene sine i kampen mot IS

— Rojava: The Women’s Revolution av kurdisk-norske Gelawesh Waledkhani i Rosenkrantz’ gate er et portrett av kurdiske kvinnelige frihetskjempere. Det er kunst deler av det norsktyrkiske miljøet nå vil sensurere.

Publisert

Verket inneholder et sitat av filosofen Abdullah Öcalan “A society can never be free without women's liberation”.

Kunstverket har den siste tiden vært under et synkronisert angrep fra deler av det tyrkiske miljøet. Problemet er ikke kritikk av kunsten, men kravet om å fjerne den. Dette kravet bør ikke aksepteres av Oslo.

— Kurdisk identitet og egenart utradert

Dette kravet om å fjerne kunstverket minner oss om den lange kolonialistiske undertrykkelsen som har pågått mot oss kurdere i over hundre år, hvor kurdisk språk, identitet og kultur har vært forbudt i blant annet Tyrkia.

Hvor alt som har med kurdisk egenart og identitet har ikke bare blitt undertrykt, men forsøkt å bli utradert av tyrkiske myndigheter. Når den Tyrkiske Foreningers Hovedorganisasjon i Norge (TFHN) og deres allierte, den høyreekstreme gruppen De Grå Ulver, viderefører den samme undertrykkelsen av kurdere her i Norge også, blir det ekstremt voldelig.

Da er det viktig at vi alle er solidariske med den kurdiske kunstneren som blir angrepet: Gelawesh Waledkhani.

Kvinnene som hylles kommer ikke fra intet

Gelawesh Waledkhani sier selv at kunstverket er en hyllest til de kvinnene som ofret livene sine for vår trygghet i kampen mot IS. Å hedre disse frihetskjempere som Waledkhani på Oslos et viktigste politiske bygg er utrolig viktig.

Hvis man ikke forstår hvorfor sitatet er med, så har man ikke fått med seg kampen som kvinnebevegelsen i Nord-Syria har ført. Disse kvinnene, som vi hyller, kommer ikke fra intet. De kommer fra en bevegelse som har organisert seg i over 40 år.

Utsnitt av The Women’s Revolution av kurdisk-norske Gelawesh Waledkhani.

Gelawesh kobler sammen det historiske perspektivet på en glimrende måte og derfor er sitatet til Ocalan en integrert del av kunstverket. Sitatet tydeliggjør hvordan kvinnekamp henger sammen med et samfunns fremskritt. I dette tilfelle: Rojava.

— Formidler usann historie til norsk presse

TFHN sprer sterke og falske anklagelser om kunstneren og vår kurdiske bevegelse i sitt klagebrev til Oslo kommune og krever hele kunstverket fjernet. Samtidig formidler de en naiv og usann fortelling til den norske pressen om at det kun handler om sitatet.

Klagebrevet til TFHN er basert på hatretorikk mot kurdere. De inviterte seg selv til Bystyrets kultur-og utdanningsutvalg for å fremme forslag hvor de demoniserer kunstneren og den kurdiske bevegelsen. De går så langt som å fremstille kunstneren som terrorist. Dette er uakseptabelt når det er deres regimet som har terrorisert kurdere og andre minoriteter i over 100 år.

De krever at Oslo bystyres kultur-og utdanningsutvalg skal bryte Grunnlovens §100 og menneskerettighetskonvensjonen artikkel 10, som skal verne om kunstneres ytringsfrihet, og åndsverksloven og sensurere en kunstner og hennes kunstverk.

— Norge er ikke Tyrkia

Kunsten skal være fri og det er grunnleggende for et demokrati. Den type sensur som deler av det tyrkiske miljøet forsøker seg på har ikke plass i et åpent og demokratisk samfunn.

Dette er ikke Tyrkia, og et slikt udemokratiske krav burde ikke få gehør i Norge. Nei, slike krav bør forkastes og fordømmes. Det er viktig å slå ring rundt kunstneren!Vi, de undertegnede, har flyktet fra disse typer av systemer, og kommer aldri til å akseptere denne typen av forfølgelser, sensur og undertrykkelse som THFN fremmer.

Vi oppfordrer kunstnerorganisasjonene om å komme på banen og forsvare kunsten og kunstnerens ytringsfrihet. Vi oppfordrer også politikere å komme på banen og forsvare ytringsfriheten og den kunstneriske friheten i vårt samfunn.

Vi vil gjerne avslutte med et annet viktig sitat av Abdullah Öcalan:

“Maybe I am not living in freedom, surrounded by 4 walls, but my ideologies are free, free as a bird. So tell me, who is the winner?

Powered by Labrador CMS