DEBATT

Alle som opplever hat og rasisme må si ifra. Vi må reagere. For i Norge skal alle ha den samme retten til å ytre seg, sier Abdullah Alsabeehg.

- Som varaordfører mener jeg Oslo kommune må intensivere arbeidet mot hatefulle holdninger og ytringer

— I dag er den internasjonale dagen for bekjempelse av islamofobi. Hat rettet mot muslimer er et stort problem, også i Norge. Det kan ikke vi akseptere.

Publisert

Et tydelig eksempel på problemet er alle muslimer som føler seg presset til å bytte navn for å få jobb eller unngå ekskludering i samfunnet.

Venner som bytter navn fra Ahmed, Mohammed eller Aisha til Alex, Adam og Karoline.

Ungdom som må skjule sin identitet og gjemme bort sin religiøse bakgrunn. Kvinner som ikke deltar i den offentlige debatten, kun fordi de bærer hijab.

— En av tre skjuler sin religiøse identitet

Ny studie om diskrimineringserfaringer blant muslimer viser at 43 prosent av muslimer i Norge føler seg ekskludert.

Studien som HL-senteret står bak, viser at en av tre muslimer skjuler sin religiøse identitet. Det er funn som vi må ta på alvor.

Oslo Arbeiderparti vil jobbe for et raust og inkluderende samfunn. Alle skal kunne leve sine egne liv, og alle har den samme retten til å bli møtt med respekt.

Som Oslos første varaordfører som er muslim, er jeg ekstra opptatt av å knuse alle glasstak.

Det er mye vi kan gjøre. Folks holdninger kan endres. Derfor er det viktig når Arbeiderparti-ledet regjering gir 500.000 til muslimske veivisere.

Det er ungdom som åpner dørene til moskeene og informerer om islam og muslimer. Ungdommer som bygger broer.

— Vi må reagere

Når 21 prosent av muslimene i Norge oppgir at de har erfaring med diskriminering i møte med offentlige institusjoner, må Oslo kommune intensivere arbeidet mot hatefulle holdninger og ytringer.

Jeg er glad for at Oslos byrådsleder Raymond Johansen erklærte Oslo som rasismefri sone.

Muslimske organisasjoner får støtte fra Oslo kommune i sitt arbeid med informasjonstiltak som skal bekjempe rasisme og muslimhat i Norge.

Oslo kommune er også en stor arbeidsgiver med sine over 54.000 ansatte.

Allerede er Oslo kommune en inkluderende og god arbeidsplass, for vi ønsker å gå fram som et godt eksempel som næringslivet og offentlig sektor kan lære av.

Og så må alle som opplever hat og rasisme si ifra. Vi må reagere. For i Norge skal alle ha den samme retten til å ytre seg.

Powered by Labrador CMS