DEBATT

To dager gamle Eline hviler fornøyd ved 'matfatet'.
To dager gamle Eline hviler fornøyd ved "matfatet".

– Oslos fødetilbud er i ferd med å kjøres rett i grøfta

Vi trenger alle jordmødre og barnepleiere vi har, vi trenger at de trives og kan utføre jobben sin på en god måte. Vi trenger ikke flere oppsigelser, utrygge mødre og organisasjoner som roper, og ikke blir hørt.

Publisert

Sigrid Bonde Tusvik satt gode ord på at ABC-klinikken i Oslo legges ned: “Dette er en sorgens dag for fremtidige fødekvinner”. Nedleggelsen begrunnes i at Oslo universitetssykehus må stramme inn og kutte kostnader tilsvarende nesten 500 årsverk. Inkludert 30 årsverk på Kvinneklinikken. Dermed skal også to til fire fødestuer stenges.

Dette er uholdbart, Oslos fødende kvinner fortjener bedre!

En varslet krise

Ja, Oslo er en trygg by å føde i. Men ved å ikke bevilge nok midler til at vi kan opprettholde dagens fødetilbud, bemanne opp, utvikle faget, beholde ansatte og hegne om fødekvinnen og hennes familie på en god måte, vil vi tape mye.

Vi trenger alle jordmødre og barnepleiere vi har, vi trenger at de trives og kan utføre jobben sin på en god måte. Vi trenger ikke flere oppsigelser, utrygge mødre og organisasjoner som roper, og ikke blir hørt.

Det vi står inne i nå er en varslet krise i helsevesenet, som sliter med for få ansatte. Nå må det bevilges penger og settes inn tiltak slik at vi ikke sklir rett ut i en enda vanskeligere situasjon.

En fallitterklæring

At frivillige organisasjoner må løse oppgaver det offentlige helsetilbudet skal dekke, viser at svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen er for lavt prioritert hos våre ledende politikere. For eksempel må mye av ammeveiledningen overlates til den frivillige organisasjonen Ammehjelpen. De besvarer ca 30 000 henvendelser hvert år.

Ammehjelpen gjør en fantastisk og uvurderlig jobb, og vi må styrke og støtte frivilligheten. Men det er en fallitterklæring når det offentlige helsetilbudet skal overlate et slikt ansvar til en frivillig organisasjon. Ammehjelpen brukes også som rådgivningstjeneste for helsearbeidere. Her har det offentlige rett og slett sviktet.

Tilbudet er ikke godt nok

Vi trenger flere politikere som vil styrke, ikke svekke, norsk svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorg. Partiet Sentrum vil jobbe for å bygge opp det offentlige helsetilbudet, slik at alle har tilgang til gode og trygge tjenester, uavhengig av egen lommebok. Nok penger, nok folk og nok plass må være de bærende prinsippene i dette arbeidet.

Norge har i dag færre fødeinstitusjoner enn Verdens Helseorganisasjon anbefaler. Når tilbudet ikke er tilstrekkelig, burde det være selvsagt at ingen fødeavdelinger, fødestuer eller jordmorstyrte enheter legges ned. Alle skal ha et likeverdig tilbud, uavhengig av språklig og kulturell bakgrunn, funksjonsevne, legning, kjønnsidentitet eller sosioøkonomisk status.

Ta ansvar

Oslos fødetilbud er i ferd med å kjøres rett i grøfta. Nå må helseministeren, byrådet og øvrige folkevalgte politikere ta ansvar!

Vi i Partiet Sentrum er klare for å kjempe for et styrket tilbud hvis vi kommer inn i bystyret til høsten. Behovet er skrikende for en helhetlig omsorgsmodell med kontinuitet. Da må politikerne begynne å prioritere fødetilbudet!

Powered by Labrador CMS