#valg17: Hva vil du gjøre for Oslo?

Bjørnar Moxnes. Foto: Brage Aronsen

Bjørnar Moxnes (R) vil jobbe for å få flere av Oslos borgere i heltidsstillinger

Publisert

Oslo-kandidaten vil gjøre heltid til hovedregelen i arbeidsmiljøloven, og bekjempe klasseskillet i byen gjennom å blant annet trappe ned prisene på barnehageplasser.

#valg17: Folkevalgt for Oslo

  • 11. september er årets stortingsvalg. Frem til da vil VårtOslo vite hva Oslos folkevalgte har gjort for Oslo i foregående periode. Og vi vil vite hva Oslo-representanten har tenkt å gjøre for Oslo i kommende periode.

Bjørnar Moxnes er partileder i Rødt, og partiets førstekandidat i Oslo til årets Stortingsvalg. Vi spurte han hva Rødt har gjort for Oslo de siste årene, og hva han vil gjøre for byen dersom han blir valgt inn på Stortinget.

Moxnes har ledet Rødt siden 2012, og er også gruppeleder for Rødts bystyregruppe i Oslo.

Har stanset velferdsprofitører

— Hva har du og partiet ditt gjort for Oslo de siste fire årene?

— Vi er jo et støtteparti for Ap-byrådet, og har brukt den posisjonen til å stanse velferdsprofitørene innen barnehagesektoren, slik at vi nå heller bygger ut mange nye barnehager i kommunal og privat ideell regi her i byen.

— Vi fører en politikk som utjevner forskjellene, og Oslo er jo Norges mest klassedelte by. Nå tar vi inn eiendomsskatt av de som har de har de største boligene og bruker det på å styrke velferden og på å gi gratis plass i barnehage og SFO på østkanten og Oslo sør, hvor veldig  mange barn under borgerlig styre stod utenfor skolegården, og så på de som fikk være på SFO, fordi foreldrene ikke hadde råd til å ha dem der.

— Etter 18 år med borgerlig kutt hvert år i bydelsbudsjettene har vi stansa kuttene i overføringene til bydelene. Det er viktig fordi det er bydelene som betaler for barnevern, hjemmetjeneste, barnehager, og nesten alt som er velferd. Vi har og styrket støtten til tiltak for rusavhengige og de som havna på utsida av samfunnet.

Vil endre arbeidsmiljøloven

Bjørnar Moxnes. Foto: André Løyning

— Hva vil du gjøre for Oslo dersom du blir valgt inn på Stortinget nå?

— Oslos største problem er at det er en delt by. Det er et stort klasseskille, så jeg vil bruke plassen på Stortinget til å bekjempe forskjells-Oslo, blant annet gjennom å sikre statlig støtte til å styrke og videreføre Groruddalssatsningen og satsningen på Oslo Sør. Og jeg ønsker å jobbe for å trappe ned prisene på både barnehageplasser, sånn at alle barn kan gå i barnehage uavhengig av foreldrenes lommebok.

— Jeg vil og jobbe for at vi skal ha heltid som hovedregel i arbeidsmiljøloven. Det vil si at det er mange som jobber deltid i dag og som har dårlig råd, som lettere vil kunne få heltidsstillinger. Det betyr mye for både tryggheten og sikkerheten for mange mennesker i Oslo. Vi ønsker også å stanse sosial dumping, fordi lønns- og arbeidsvilkår er i fall i mange bransjer. I bygg- og annleggsbransjen i Oslo er det  omfattende sosial dumping, og det samme gjelder innen transport og renhold.

— For å unngå det vil vi ha vekk bemanningsbyråene, fordi de erstatter faste ansatte med innleide, og sager over bærebjelken i den norske modellen. Den kommersielle utleien ar arbeidskraft er i dag i ferd med å ta over i arbeidslivet. Vi vil jobbe for å få Arbeiderpartiet med på å gå tilbake til den lovreguleringen vi hadde før, som forbød bemanningsbyråer, før hele bransjer blir ødelagte av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

— Vi må stanse sosial dumping

— Jeg vil og  jobbe for å sørge for at vi prioriterer å bygge ferdig Ahus-banen raskest mulig, i stedet for å bruke milliarder av kroner på å bygge mer motorvei. Og å sikre statlig finansiering av ny t-banetunnel, som er helt nødvendig hvis vi skal klare å ha trafikkveksten kollektivt.

— Hva mener du er viktigst for Oslo fremover?

— Det viktigste for Oslo framover er at vi får en mindre klassedelt by og at vi klarer å stanse sosial dumping, som rammer arbeidsfolk veldig hardt, spesielt på byggeplassene i Oslo. Og at vi gjør det mulig for alle å bruke velferdstjenester som barnehage og AKS, og bekjemper fattigdom og utrygghet ved å sørge for at flere får jobbe i faste og hele stillinger i arbeidslivet.

— Og siste spørsmål: Hva har du gjort i sommerferien?

— Jeg har vært på feire i Kroatia med familien, og vært litt på Hvaler og litt i Sverige.

Powered by Labrador CMS