alkohol grunerløkka
Byrådet uttrykker bekymring for rustrender i Oslo i sin ferske rusplan. Foto: Arnsten Linstad

Tross økende hasjbruk blant unge – over 100.000 i Oslo har et helsefarlig alkoholkonsum

To av tre voldsskader som behandles ved legevakten i Oslo kan knyttes til alkohol. I følge byrådets ferske rusplan har 17 prosent av byens innbyggere et alkoholkonsum som kan være helseskadelig.

Tross medieoppslag de siste ukene om Osloungdoms økende hasjbruk, er det fortsatt alkohol som utgjør den største rusutfordringen i hovedstaden.

Torsdag vedtok det rødgrønne Ap/SV/MDG-byrådet sin rusplan for en by som har vokst enormt de siste to tiårene. I dokumentasjonen for rusplanen kommer det frem at det først og fremst er alkoholkonsumet blant voksne og eldre som koster Oslo mest. I tillegg til alkohol, er det vanedannende legemidler som sovemidler, angstedempende midler og smertestillende opiater som skaper bekymring.

I følge tall fra helsedirektoratet har 17 prosent av Oslos befolkning et så høyt alkoholkonsum at det kan føre til helseproblemer. 17 prosent utgjør formidable 113.000 av Oslos innbyggere.

— Mye narkobruk på byen

I løpet av hele 2016 ble alle voldsskader ved Oslos legevakt registrert og undersøkt. Tallene viste at to av tre voldsskader var knyttet til alkoholkonsum. I tillegg viser tallene i byrådets rusplan at majoriteten av menn som søker behandling for voldsbruk i nære relasjoner også har et alkoholproblem.

Studier gjennomført av folkehelseinstituttet viser at omlag 25 prosent av alle som testet seg frivillig for bruk av illegale rusmidler på byen i Oslo, testet positivt for narkobruk de siste 48 timene.

hasj
En av fire som lot seg teste på byen i Oslo hadde brukt narkotiske stoffer, viser undersøkelse fra folkehelseinstituttet. Foto: Fahid Fadz/Flickr

— Det antyder at en stor del av Oslos narkotikabruk skjer i tilknytning til utelivet, skriver byrådet i sin rusplan.

Men rusplanen uttrykker også bekymring for økende bruk av illegale rusmidler blant unge i Oslo. Tallene som legges frem sammenfaller med tallene fra undersøkelsen Ung i Oslo 2018. Der påvises en kraftig økning i hasjbruk blant Oslos ungdom. 25.000 unge fra 8. trinn til og med siste året på videregående skole deltok i undersøkelsen.

Hasj vanligst i Oslo vest

Bare siden 2015 har andelen tenåringsgutter i Oslo som har prøvd cannabisprodukter som hasj og marihuana, økt fra 10 til 17 prosent. I tredje klasse på videregående har 38 prosent av guttene og 23 prosent av jentene prøvd cannabis. Samme tall for 2015 var 30 og 20 prosent.

Hasjbruken øker over hele Oslo, og økningen er sterkest på vestkanten. På Frogner og Ullern er det dobbelt så mange ungdommer som har brukt hasj som på Stovner og Alna. Økningen har vært større blant unge med norskfødte foreldre enn blant dem med innvandrerforeldre, og den er sterkest blant ungdom fra høyere sosiale lag, skriver Ung i Oslo-forskerne.

– Økt bruk innebærer at den illegale økonomien rundt hasj i Oslos ungdomsmiljøer blir større, og at stadig flere ungdommer kommer i kontakt med kriminelle miljøer og bidrar til en svart økonomi, sier NOVA-forsker Anders Bakken.

Bruker mindre tid på lekser

De fleste kjøper hasj av vanlige ungdommer – klassekamerater, venner, naboer, en de treffer på fest, men i bakgrunnen er det profesjonelle kriminelle aktører, skriver Ungdata-forskerne.

Ung i Oslo 2018 er den femte Ung i Oslo-undersøkelsen som er gjennomført siden 1996, og mange av spørsmålene er de samme. Forskerne kan derfor si noe om utviklingen over tid.

Nå ser de flere tegn som går i retning av et brudd i den skikkelighetstrenden som har preget norske ungdommer de siste 10–15 årene. Dette er en tendens som også er tydelig mange andre steder i landet, ikke bare i Oslo. Ungdata-forskerne ser en økning i problematferd og cannabisbruk, og at ungdommene bruker mindre tid på lekser.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer