Her driver studentene i kjelleren i Schultz gate og gjør seg klar til aksjonen for #reduserhusleia. Fra venstre: Alva Øritsland, Julie Noodt, Veslemøy Waage, Peder Ressem Østring og Kine Marie Michelet.

Studenter på Majorstua til aksjon mot de økende leieprisene for studenthusene i byen

— Vi er bekymret over studenters allerede prekære økonomiske situasjon når Studentsamskipnaden øker leia midt i en krise, sier Peder Ressem Østring (26).

Publisert

I Schultz gate 29 på Majorstua ruster studentene seg til aksjon. Peder Ressem Østring (26) møter VårtOslo i døren, og vi får en kort omvisning på studenthuset. Peder leder an, men forteller at det er en samlet aksjon for hele byen.

Studentene fra Studenterhuset i Schultz' gate samarbeider tett med naboene i Fagerborg Studenthuset.

Styres av overinspektør

Studenterhuset i Schultz gate er drevet av studentene selv og har lange tradisjoner med lav leie. På allmøtene vedtas husreglene, og det utnevnes en leder med tittelen overinspektør.

Overinspektøren blir mellommannen mellom studenthjemmet og Studentsamskipnaden og har tradisjonelt hatt ansvar for å ta inn nye beboere.

Ingangen til Studenthuset i Schultz gate 29. Foto: Steffen Egge
Flyveblad for aksjonen i sammenheng med kampanjen #reduserhusleia. Foto: Steffen Egge

Engasjerte studenter

Studentene i Schultz gate er ikke hardest rammet av høy husleie, men ønsker å stå solidarisk sammen med dem som rammes av de usosiale konsekvensene av pandemien.

Det politiske engasjementet er sterkt til stede. Fortsatt henger banneret fra demonstrasjonene i forbindelse med Black Lives Matter-bevegelsen i fjor sommer oppe.

Banner på studenthuset i Schultz gate fra sommeren 2020 da det var enormt fokus på BLM-bevegelsen i USA.

Tidligere overinspektør er kritisk

August Starberg, som er tidligere overinspektør i Schultz gate 29, synes Studentsamskipnaden virker uredelige i måten de kommuniserer på. Han deler et eksempel:

– For et par år siden sa SiO at grunnlaget for husleieøkningen ville tilsvare den generelle prisstigningen samt utgiftene til drift og vedlikehold. Kort tid etter sa de at det kun var prisstigningen de ville dekke inn med økningen i leiepriser. For oss ser det ut til at SIO har bestemt seg for at økninga skal være på omtrent tre prosent hvert år uansett, og at de velger påskudd etter hva som passer dem.

Mens samtalen går blir det nevnt at SiO sitter med 250 millioner kroner på bok.

Alle studentene i rommet er enige i at de ikke føler SiO jobber ut i fra deres interesser lenger, men at det føles ut som en hvilken som helst annen bedrift som er ute etter å maksimere profitt.

Slik markerer studentene misnøyen med leieprisene fra studenthuset.

Styreleder Jonas Virtanen svarer

– Det er leit å høre at disse studentene ikke er fornøyd. For å tilpasse tilbudet og ruste studentene i pandemisituasjonen, har vi prioritert tiltak som kommer flest mulig studenter til gode. Dette innebærer blant annet ekstra støtte til studentforeninger, utvidelse av helse og rådgivningstilbud og utvikling av flere digitale møteplasser, sier styreleder i Studentsamskipnaden, Jonas Virtanen.

– Husleiereduksjon er ikke blant koronatiltakene våre. Vi mener det er uheldig å prioritere en mindre gruppe av Oslos studenter som allerede har en gunstig bolig, sammenlignet med de som er henvist til det private markedet.

– Vi er ikke kommersielle

– Studentsamskipnaden har allerede kostnadsbaserte husleiepriser med små marginer. Vi må sikre at inntektene dekker kostnadene av driften. Vi fortsetter også å bygge flere studentboliger, slik at flere får tilgang på et knapt gode. Samtidig ønsker vi ikke å finansiere redusert husleie ved å øke prisene på andre tjenester, som kantine eller treningssenter, sier Virtanen.

Han peker på at Studentsamskipnaden skiller seg fra andre aktører både gjennom formålet og gjennom studentstyringen. Studentene har innsyn og innflytelse over SIOs pengebruk og styrer dermed hvordan ressursene prioriteres.

Han fremhever også at fem av ti styremedlemmer er valgt av studentenes demokratiske organ, Velferdstinget i Oslo og Akershus, og at studentene har flertall i styret gjennom styrelederens dobbeltstemme.

– Vi har ikke et kommersielt formål, og det kommer tydelig frem blant annet i leieprisene våre, sier Virtanen.

Powered by Labrador CMS