DEBATT

Med 312 millioner ekstra til Oslo kunne man for eksempel ansatt 433 flere lærere i grunnskolen, mener Henrik Dahl Jacobsen (AP).
Med 312 millioner ekstra til Oslo kunne man for eksempel ansatt 433 flere lærere i grunnskolen, mener Henrik Dahl Jacobsen (AP).

– Når Høyre vil fjerne formueskatten for de rikeste, hvem i Oslo skal da få mindre?

I fjor fikk Oslo om lag 3.2 milliarder fra formueskatten, som finansierer vår felles velferd. Høyre til nå ikke forklart hvem som skal få mindre når de skal kuttene byens inntekter radikalt med et pennestrøk.

Publisert

Hvert år legger Arbeiderpartiet frem alternative statsbudsjetter, der man viser hvordan man prioriterer annerledes enn Høyre-regjeringen.

En tydelig forskjell er Arbeiderpartiet vil gi mer til landets kommuner, og Oslo ville fått hele 312 millioner ekstra i år.

Bedre tjenester for folk

Det er kommunene som tilbyr våre viktigste velferdstjenester folk til daglig bruker som barnehager, skoler og eldreomsorg. I tillegg har kommunene ansvar for tilbud til de med ekstra behov som barnevern, kommunale boliger og sosialhjelp. Mer penger til kommune vil med andre ord gi direkte utslag i bedre tjenester til folk.

Dette er særlig viktig for Oslo der forskjellene mellom folk er store og deler av byen har områder der flertallet av barna vokser opp i fattigdom og en høy andel er uten arbeid.

Særlig familier som sliter sosialt og økonomisk kan trenge ekstra støtte fra samfunnet for å få dekket behovene sine, og derfor er det avgjørende å sikre nok penger til kommunene.

Prioriterer barna

Med 312 millioner ekstra til Oslo kunne man for eksempel ansatt 433 flere lærere i grunnskolen. Vi vet at særlig gode skoler og barnehager kan være avgjørende for at barn i utsatte byområder skal ha de samme mulighetene til å leve gode liv. Derfor har man lokalt i Oslo, hvor Arbeiderpartiet styrer, brukt betydelige ressurser på styrke tilbudene rundt de yngste barna.

Eksempler på det er at osloskolen nå har fått 900 flere lærere, andelen fagpersoner i barnehagene øker eller at aktivitetsskolen har blitt gratis for over 17 500 Oslo-barn.

Avlyser skattekuttene til de rike

Satsinger som dette er viktig fordi det er med på å kompensere for uheldige hjemmeforhold. Med lærere får de mer tid til å følge opp grunnleggende ferdigheter, og økt kvalitet i barnehagene er viktig for barns språkutvikling.

Med mer penger til Oslo kunne man forsterket slike satsinger og andre viktige velferdsløft.

Når Arbeiderpartiet prioriterer mer penger til Oslo og andre kommuner, er det fordi man avlyser Høyres dyre skattekutt til samfunnets toppsjikt med best økonomi. Når Høyre går inn for å fjerne formueskatten, har det dramatiske følger for Oslo.

Hvem skal få mindre?

I fjor fikk Oslo om lag 3.2 milliarder fra formueskatten, som finansierer vår felles velferd.

Høyre til nå ikke forklart hvem som skal få mindre når de skal kuttene byens inntekter radikalt med et pennestrøk.

Er det byens elever, er det de yngste i barnehagen, er det de rusavhengige, eller det i det boligsosiale arbeidet? Summen er nok en kombinasjon av alle, da det dramatiske kuttet tilsvarer fem prosent av byens driftsbudsjett.

Tenk når du stemmer

Snart er det stortingsvalg, som er et retningsvalg om hvordan vi skal utvikle vår felles velferd. På den ene siden står Høyre som har signalisert at dyre skattekutt til landets rikeste er på vei, som gir mindre penger til Oslo og landets kommuner.

På den andre siden står Arbeiderparti som går til valg på å investere i vår felles velferd. Det bør alle som bruker våre velferdstjenester tenke på når de putter stemmen sin i urnen.

Powered by Labrador CMS