DEBATT

Mari Rise Knutsen og Linda Amundsen
Vi gratulerer renholderne med dagen – vi setter pris på dere! sier Mari Rise Knutsen (t.v.) og Linda Amundsen, bystyrerepresentanter for Rødt.

– Vi gratulerer renholderne med dagen og krever at Oslo ansetter de på anstendige vilkår

Oslo bør ta renholdet i kommunale bygg tilbake i offentlig regi og anerkjenne den viktige jobben renholderne gjør for byen vår. Uten renholderne stopper samfunnet vårt.

Publisert

Renholdere er helt nødvendige - overalt i samfunnet. Dette fikk vi for alvor erfare under korona-nedstenginga. Mange arbeidsplasser med samfunnskritiske funksjoner ville blitt stengt på dagen dersom renholderne hadde uteblitt.

Under pandemien ble renhold endelig definert som en samfunnskritisk funksjon på linje med helse, omsorg, renovasjon og kollektivtransport.

Pandemien bevisstgjorde mange om at renholdere er en av bærebjelkene som holder resten av samfunnet i gang. Selv om pandemien er tilbakelagt, og alle har gått tilbake til sine mer eller mindre normale liv, har fremdeles renhold en viktig funksjon på våre helseinstitusjoner, barnehager, skoler, kontorer og andre arbeidsplasser.

Renhold er viktig vedlikehold

Godt renhold har også mange andre viktige funksjoner, utover smittevern, som vedlikehold av offentlig bygningsmasse og materiell.

Vedlikeholdsetterslepet i offentlige bygninger i Oslo kunne vært mye lavere om godt renhold utført av renholdere som kan faget og som har en fast tilknytning til arbeidsplassen ble prioritert.

At renholdere har fast arbeidssted og god kjennskap til bygningsmassen gir også fordelen med tidlig innrapportering av feil eller endringer, som på sikt kan skape store utgifter. Slik at en kan få gjort små justeringer fremfor store og kostbare renoveringsprosjekter.

Burde lønnes godt

Renholderyrket er fysisk hardt og sliter på kroppen. Et slitsomt yrke, som er helt nødvendig for resten av samfunnet, burde være godt lønnet. Men slik er det ikke. Snarere tvert imot.

Useriøse ansettelsesformer og bemanningsselskaper er en trussel mot arbeidsvilkårene for oss alle. I en anbudsmodell med konkurranse mellom virksomheter med ulike lønns- og arbeidsvilkår blir det et kappløp mot bunnen, og det rammer oss alle.

Men de av oss som rammes oftest og hardest er midlertidig ansatte, ansatte i bemanningsbyråer og folk uten fast opphold i Norge. Arbeidsgivere bryter arbeidsmiljøloven, underbetaler ansatte og forfalsker papirer for å kunne komme med det laveste anbudet. Rødt vil både ha strengere kontroll med og høyere straffer for disse lovbruddene.

Oslo bør ansette renholderne

For byens og renholdernes beste vil vi i Rødt ta renholdet i alle kommunale bygg tilbake i offentlig regi. Oslo kommune, som er landets største arbeidsgiver med nesten 55 000 ansatte, bør også kunne ansette sine egne renholdere på anstendige vilkår.

Det blir billigere, og det blir store besparelser på vedlikehold av bygningsmasser med riktig verktøy og rengjøringsmidler.

Det er på tide at vi anerkjenner renhold som et viktig fag og renholderne som ei viktig yrkesgruppe. Derfor har Rødt i sitt alternative budsjett lagt inn at renhold i barnehager, på skoler og andre offentlige bygg skal være i egenregi.

Vi gratulerer renholderne

Ja, vi kan spare enorme summer på vedlikeholdsetterslep og unødvendige reparasjoner, men vi kan også skape hundrevis at trygge gode arbeidsplasser hvor våre renholdere kan ha forutsigbare rammer og utvikle faget.

Renhold er ikke en tjeneste hvem som helst kan utføre, men et viktig fag og en funksjon som ivaretar fellesskapets verdier. Vi gratulerer renholderne med dagen – vi setter pris på dere!

Powered by Labrador CMS