Morten Edvardsen og Natur videregående skole
At Natur videregående skole nå har blitt totalt oversett av byråden er skandaløst, sier bystyrepresentant Morten Edvardsen (Sp).

– Det er svært triste nyheter vi nå hører om Natur videregående skole

– Nå mister vi sannsynligvis en ideell skole med et unikt, praktisk tilbud og den best elev-tilfredshet i Oslo. Alt dette på grunn av byrådets uforklarlige ideologiske skylapper.

Publisert

Styret ved Natur videregående skole vedtok i styremøte tirsdag å legge ned skolen ved skoleårets slutt. Styret forventer at Oslo kommune bidrar til å finne best mulig løsning for elevene som har søkt seg til skolen for neste skoleår.

Siden 1994 har Vinterlandbruksskolen vært en videregående skole med naturbruk. I 2003 fikk den navnet Natur videregående skole. Nedleggelsen betyr at 27 ansatte vil miste jobben.

Ikke nok penger

Natur videregående skole er en ikke-kommersiell stiftelse og driver sin virksomhet på skolepenger og statsstøtte per elev. Skolen har ingen andre inntektskilder.

De to siste årene har antallet elever gitt grunnlag for et lavere statstilskudd enn det som er økonomisk bærekraftig, forutsatt et faglig forsvarlig tilbud.

Skolen var avhengig av at Oslo kommune sa seg villig til å dekke mellomlegget på husleia fram til Natur kunne bli en del av den offentlige skolen. Få søkere gjør at skolen ikke har økonomi til å dekke inntektene et helt år.

Beklagelig

Styret finner det sterkt beklagelig at det ikke har vært mulig å rekruttere flere til en utdanning som samfunnet.

– Vi mener det grønne skiftet krever den type kompetanse som elever tilegner seg ved å gå utdanningsprogrammet naturbruk, sier de i en pressemelding.

– De lave søkertallene til det nye offentlige tilbudet i naturbruk ved Stovner videregående skole og den nedadgående trenden ved Natur videregående skole, tyder på at det ikke er grunnlag for to tilbud om naturbruk i Oslo, sier styret ved skolen i en pressemelding.

– Skandaløst

– Byråden viste veldig lite vilje i sist bystyremøte å komme skolen i møte med positive signaler som kunne gitt grunnlag for å samarbeide om å finne løsning. En stiftelse kan ikke gå til grunne med åpne øyne. Da er konsekvensen at skolen legges ned med mindre den reddes av kommunen som satt Natur VGS i denne stillingen til å begynne med. At Natur nå har blitt totalt oversett av byråden er skandaløst, sier bystyrerepresentant Morten Edvardsen, (Sp)

Han oppfordrer byrådet til å rydde opp så raskt som mulig for å redde skolen.

Fikk ikke svar fra kommunen

Skolen har i lengre tid hatt utstrakt møtevirksomhet med Oslo kommune, blant annet møte med utdanningsbyrådene Inga Marte Thorkildsen og Sunniva Holmås Eidsvoll og med utdanningsetaten.

Etter at søknadsfristen for skoleåret 2023/2024 gikk ut 1. mars i år, vurderte styret den økonomiske situasjonen som dramatisk for skolen. Samtidig vedtok skolen å gi Oslo kommune en anledning til å bekrefte en intensjon om å innlemme skolen i kommunens offentlige tilbud.

– Av hensyn til skolens elever og ansatte var det viktig for styret å få en avklaring på situasjonen så raskt som mulig. Oslo kommune ble derfor oppfordret til å komme med en bekreftelse på at det er et ønske for kommunen om å finne en løsning for skolen innen 23. mars. Fristen ble deretter utsatt til 27. mars.

Da skolen ikke har fått noen tilbakemelding fra Oslo kommune innen satt tidsfrist, eller innen dagens styremøte, ser styret ved Natur videregående skole ingen annen utvei enn å avvikle skolen.

Powered by Labrador CMS