Ved en inspeksjon på Uranienborg skole fant Statsforvalteren at utdanningsetaten mangler rutiner og prosedyrer ved mobbing eller alvorlige hendelser.
Ved en inspeksjon på Uranienborg skole fant Statsforvalteren at utdanningsetaten mangler rutiner og prosedyrer ved mobbing eller alvorlige hendelser.

Oslo kommune får skarp skolekritikk fra Statsforvalteren. Mangler rutiner ved mobbing

Utdanningsetaten i Oslo gjør altfor lite når elevenes skolemiljø blir krenket, mener Statsforvalteren i Oslo og Viken etter tilsyn.

Publisert

Det kommer fram i en rapport som ble ferdigskrevet 3. september.

Statsforvalteren førte tilsyn på Uranienborg skole i bydel Frogner denne våren for å kontrollere at kommunen oppfyller kravene i regelverket om et trygt og godt skolemiljø.

– I kapittelet ovenfor har vi konstatert at kommunen ikke oppfyller regelverket på alle områder, står det et stykke ned i rapporten.

Mangler rutiner

Statsforvalteren pålegger Oslo kommune å rette en rekke ting. Blant annet har ikke kommunen gjort alle ansatte kjent med hvem de skal varsle i alvorlige tilfeller, eller saker der de har mistanke om at en elev blir krenket av noen i skoleledelsen. Det er heller ikke tilstrekkelige rutiner for å sørge for at kommunen og skolen gjennomfører undersøkelser i sakene, og hvem som skal sette de undersøkelsene i verk.

Tilsynet begynte i forbindelse med en mye omtalt omorganisering av utdanningsetaten i Oslo kommune, som ble igangsatt i mars 2020.

Powered by Labrador CMS