Beboere rundt Stensparken engasjerer seg for at den gamle presteboligen rustes opp. Foto: Trond Løkke
Beboere rundt Stensparken engasjerer seg for at den gamle presteboligen rustes opp. Foto: Trond Løkke

Naboer av Stensparken løfter håndteringen av presteboligen inn i bystyret

Publisert

Et innbyggerinitiativ lagt ut på Minsak.no er i ferd med å løfte presteboligen inn i bystyret på nytt. I skrivende stund har initiativet fått 280 av 300 nødvendige underskrifter.

Allerede i fjor ble oppgraderingen av kulturbygget behandlet i bystyret, som da gikk inn for å skape et byøkologisk senter rettet mot ungdom. Men ett år etter vedtaket er ingenting skjedd.

Ønsker en kulturarena for unge

På bare fire dager har de seks initiativtagerne til «Puss opp villaen i Stensparken nå!» fått de nødvendige 300 underskriftene.

I oppropet skrivet ber naboene til bystyret bevilge midler til rehabilitering av den gamle villaen i Pilestredet 84 b.

– Vi ønsker at innvendig rehabilitering og oppussing av villaen fullføres så raskt som mulig, slik at arbeidet med å skape en inkluderende kulturarena rettet mot barn og ungdom i bydelen kan starte.

Villaen i Stensparken trenger folk. Foto: Trond Løkke
Villaen i Stensparken trenger folk. Foto: Trond Løkke

Mange flere unge, ingen nye fritidstilbud

Beboerne begrunner initiativet med at antallet 13-åringer i bydelen har økt fra 101 i 2004 til 195 i 2017. I samme periode har antallet 8-åringer økt fra 147 til 227. Samtidig har det ikke blitt etablert noe nytt fritidstilbud til de unge på flere tiår.

– Det er ingen tvil om at både foreldre og barn har savnet en ny, ikke-kommersiell møteplass for barn og unge. Sambruk og mangfoldig utnyttelse av bygget og tomten, kan gi bydelen et viktig, inkluderende møtepunkt i tiårene som kommer.

I oppropet sier naboene at en rekke offentlige tjenester, frivillige miljøer og organisasjoner som jobber forebyggende overfor barn og unge ønsker å ta i bruk villaen i Pilestredet 84 b.

Powered by Labrador CMS