Rektor Mortensen karakteriserer varselet mot pedagogen ved avdeling for dans ved kunsthøgskolen i Oslo som «omfattende og med høy alvorlighetsgrad».
Rektor Mortensen karakteriserer varselet mot pedagogen ved avdeling for dans ved kunsthøgskolen i Oslo som «omfattende og med høy alvorlighetsgrad».

Rektoren ved Kunsthøgskolen i Oslo knytter varselet mot høgskolen til danselinja. – Rystende og svært alvorlige handlinger

– Jeg var ikke klar over at det har vært en ukultur i dansemiljøet over lenger tid.

Publisert

– Jeg vil karakterisere varselet til Kunnskapsdepartementet som rystende og svært alvorlig. Jeg reagerer både profesjonelt og emosjonelt, og denne typen handlinger kan absolutt ikke forsvares. Alle på kunsthøgskolen må være seg bevisst den makten de har, sier rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo, Jørn Mortensen.

Ifølge varselet til Kunnskapsdepartementet har «Departementet fått konkrete opplysninger om at det over lang tid har foregått seksuell trakassering. Opplysningene knytter seg til en og samme person».

I varselet, som Kunnskapsdepartementet tar på alvor, står det også om en ukultur ved Kungshøgskolen der seksuell trakassering ikke bekjempes.

Omfattende trakassering

Rektor Mortensen karakteriserer varselet mot pedagogen ved avdeling for dans ved høgskolen som «omfattende og med høy alvorlighetsgrad». Rektoren forteller at han har kjent til varselet siden 21. desember. Men det slutter ikke der.

Rektor Jørn Mortensen har kjent til varselet mot pedagogen på Avdeling dans ved Kunsthøgskolen siden 21. desember. Foto: Kunsthøgskolen
Rektor Jørn Mortensen har kjent til varselet mot pedagogen på Avdeling dans ved Kunsthøgskolen siden 21. desember. Foto: Kunsthøgskolen

– Kunsthøgskolen har hatt fem varslingssaker og fem disiplinærsaker i min rektorperiode de to siste årene. En av disse, fra dansemiljøet, handler om uønsket seksuell oppmerksomhet.

Skolen fikk i flere av sakene ekstern juridisk hjelp og reagerte med skriftlig tilrettevisning. Med andre ord ble de det gjelder fortalt hvordan de skulle oppføre seg på arbeidsplassen.

– Jeg var ikke klar over at det har vært en ukultur i dansemiljøet over lenger tid, men har fått redegjort for noen av de påstandene som gjelder overfor dette miljøet. Det kan synes som det har vært en del autoritære beslutningsstrukturer her som inviterer til en kritikkverdig maktutøvelse, men det vil vår undersøkelse avdekke.

Avdekket seksuell oppmerksomhet i 2011

– Når det gjelder påstandene om at det ikke er trygt å være student her, har min reaksjon vært å etterse systemene og rutinene våre. For eksempel har ikke arbeidsmiljø- og studentundersøkelsene våre fanget opp en ukultur.

Men stemmer det? Har ikke studentundersøkelser tidligere avdekket tilfeller av seksuell trakassering?

– Jo, det stemmer at det var en undersøkelse i for skoleåret 2010/2011 som avdekket tilfeller av seksuell trakassering, og da ble det også handlet. Også senere har vi hatt tilfeller av uønsket seksuell oppmerksomhet ved skolen vår. Da har vi opprettet personalsaker, men ingen har blitt sparket så vidt jeg vet.

Historikken med seksuell trakassering ved høgskolen strekker seg med andre ord flere år bakover i tid.

– Jeg har blitt gjort kjent med rykter om at trakassering ikke har blitt håndtert ordentlig på kunsthøgskolen, og sånn kan det ikke være. Vi kartlegger nå hva Høgskolen har kjent til tidligere. Og jeg er opptatt av at varselet som nå er avdekket skal håndteres på en skikkelig måte. Kunsthøgskolen skal være et trygt sted å være, lære og jobbe.

- Kunsthøgskolen skal være et trygt sted å være, lære og jobbe, sier rektor Jørn Mortensen. Foto: Wikimedia Commons
- Kunsthøgskolen skal være et trygt sted å være, lære og jobbe, sier rektor Jørn Mortensen. Foto: Wikimedia Commons

#metoo en bevissthetsrevolusjon

Ifølge Mortensen viser oppropene #nårdansenstopper og #stilleforopptak, at kulturen i dans- og dramamiljøene trengs å ristes opp i.

– Metoo representerer en bevissthetsrevolusjon som jeg synes er veldig nødvendig. Hvis dette kan bidra til transparens i maktutøvelsen, er jeg svært glad for det. Det er stor fare for at det fins vennekulturer som hvisker vekk de reelle maktstrukturene.

Mortensen mener seksuell trakassering i bunn og grunn handler om forvaltning av makt. Mange har kjent på at dersom de sier fra, kan det få represalier.

– Dette er en taushetskultur som må brytes. Hvorfor har ikke systemene fanget opp det som påstås å eksisterere.

Nulltoleranse for seksuell oppmerksomhet

I et offentlig brev rektoren la frem i desember i fjor sier rektoren:

«På Kunsthøgskolen i Oslo har vi nulltoleranse for uønsket seksuell oppmerksomhet, for seksuell trakassering og seksuelle overgrep. Dette har jeg vært tydelig på tidligere og det kan ikke sies for ofte. Vi har etablerte etiske retningslinjer som sist ble revidert i juni 2015, samtidig med at varslingsrutinene ved Kunsthøgskolen også ble revidert. De etiske retningslinjene gjelder også mobbing og trakassering, doble relasjoner, gaver etc. I det hele tatt kan de betraktes som en Vær-varsom-plakat for arbeidet ved Kunsthøgskolen».

Powered by Labrador CMS