206 kvinner hadde stemmerett og deltok i debatten foran årets kvinnedag, 8. mars. Foto: Kvinnefronten

Hovedparolen i årets 8. mars-tog blir #metoo - fra taushet til kvinnekamp!

Hele 222 delegater stilte på helgens parolemøte, hvor årets 8. mars-paroler ble vedtatt. Alle var enige om at #metoo og seksuell trakassering skal dominere årets kvinnedag.

Publisert

Det var knyttet spenning til årets parolemøte for 8. mars, og rekordmange delegater deltok. Arbeidsutvalget hadde på forhånd ryddet opp i 160 paroleforslag de hadde fått tilsendt. Innstillingen foran møtet lå på 26 hovedparoler. Det var rundt disse hovedparolene debatten under møtet utspant seg.

Ingen sa nei til forslaget om årets hovedparole, #metoo - fra taushet til kvinnekamp!

Johanne Luhr var godt fornøyd med årets parolemøte foran 8. mars. Foto: Privat

– Det var ikke noe å lure på. Temaet har preget oss siden i høst og har hatt så mye å si for kvinnekampen. Seksuell trakassering blir nå diskutert rundt middagsbordene hjemme og rundt lunsjbordene på jobben. Alle kjenner noen som har blitt utsatt for dette, noe det må bli en slutt på. Seksuell trakassering må være unntaket, fastslår Johanne Luhr, delegat fra Kvinnefronten.

Uenighet rundt utmelding av EØS

Størst uenighet var det rundt et forslag som krevde utmelding fra EØS. Det ble stemmetelling og knepent flertall mot parolen: «Privatisering og bemanningsbransjen dumper lønn og pensjon – ut av EØS». Dette paroleforslaget ble satt opp mot parolen «havarikommisjon for kvinnedrap», og sistnevnte vant.

Flere var i debatten også skeptiske til ordlyden i Jentefrontens parole: «Det er lov å være stygg, nei til skjønnhetstyranniet». Her gikk skepsisen på formuleringen om stygt utseende. Denne hovedparolen ble derimot vedtatt.

Kvinnefronten er en av organisasjonene som dominerer kvinnebevegelsen her til lands. Foto: Kvinnefronten

Ellers gikk store deler av møtet med til å diskutere begrepet sexarbeid. Det var organisasjonene Pion, Skeiv Ungdom og HivNorge som fremmet parolen «Sex workers and transrights = feminism». Forslaget ble nedstemt, da flertallet i 8. marskomiteen mente at prostitusjon er slaveri, ikke arbeid.

– Kvinnekampen er internasjonal

Kvinnefronten fikk vedtatt parolene: «Nei til surrogati. Livmor er ikke en handelsvare» og «Kvinner for fred. Stans norsk våpeneksport og militarisering av Norge».

– Vi må ha en kvinnekamp som er internasjonal, på tvers av religion og bakgrunn. For meg er det viktig at også fred er en del av kvinnekampen, sier Luhr. Hun var strålende fornøyd med parolemøtet.

Fra årets internasjonale kvinnemarsj den 21. januar. Her på Youngtorget, hvor opptil 2000 deltok. Foto: Immy Rempis

– Jeg tror Oslo får et kjempefint 8. marstog.

Årets 8. mars-tog foregår på Youngstorget klokka 18. Underveis blir det også en marsj som ender opp tilbake på Youngstorget.

Årets hovedparoler

Følgende paroler ble vedtatt til årets 8. marstog:

 • #metoo - fra taushet til kvinnekamp!
 • Støtt demonstrantene i Iran, ned med det kvinneundertrykkende presteregimet i Iran
 • Oppholdstillatelse til alle ofre for menneskehandel
 • Kvinner for fred. Stans norsk våpeneksport og militarisering av Norge.
 • Frihet også for verdens rullende kvinner! La oss delta og bidra på lik linje som alle andre
 • Antirasistisk kvinnekamp mot sosial kontroll og æreskultur!
 • Se oss. Hør oss. Gi oss arbeid!
 • Det er lov å være stygg – Stopp skjønnhetstyranniet
 • Vi er halvparten av historiene
 • Frihet til å være seg selv – nei til kjønnsstereotypier
 • Sex uten samtykke er voldtekt – vi krever samtykkelov!
 • Byrden over på voldsutøver – bruk omvendt voldsalarm!
 • Havarikommisjon for kvinnedrap
 • Pornofri barndom – nettpornofilter nå!
 • Prostitusjon er slaveri – styrk sexkjøpsloven og hjelpetiltakene
 • Kvinnekamp er klimakamp / klimakamp er kvinnekamp
 • Fellesskap mot incest og seksuelle overgrep
 • Nei til surrogati. Livmor er ikke en handelsvare
 • Barselrevolusjonen: Dette er vårt siste varsel, nå vil vi ha bedre barsel
 • Kvinner over hele verden krever selvbestemt abort og prevensjon!
 • 8-timersdagen 1918 – 6-timersdagen 2018!
 • Pensjonskamp er kvinnekamp – forsvar offentlig AFP.
 • Lønnet arbeid til alle – praksisarbeid er slavearbeid!
 • Ikke shoppe vakter – hele og faste stillinger nå
 • Likelønn NÅ! – aktiv politikk for kjønnsbalanse i alle yrker
 • Styrk kvinnekampen – øk støtten til kvinneorganisasjoner
Powered by Labrador CMS