DEBATT

Nadine Al-Mustafa (f.v.), Bjørg Sandkjær (leder av Oslo Sp), Jan Bøhler, Sp-leder Trygve Slagsvold, Tor-Erik Røberg-Larsen og leder av nominasjonskomiteen Vebjørn Varlid under pressekonferansen i regi av Oslo Sp, på Grorud flerbrukshus

– Senterpartiet står nært folk i hele Oslo

Hvert eneste år får Oslo mer i overføringer i Senterpartiets budsjetter enn fra regjeringen. Så Oslo-borgerne trenger ikke frykte dårligere kommuneøkonomi med Senterpartiet ved roret.

Publisert

Høyres Mehmet Kaan Inan skriver i VårtOslo at Senterpartiets politikk hverken er bra for distriktene eller byene, og at Senterpartiet setter by mot land. Som belegg for dette bruker han en syv år gammel Twitter-melding, at partiprogrammet legger opp til en «større inntekstutjevning mellom landets kommuner» og at Senterpartiet vil avvikle fritt skolevalg i videregående skole.

Hvis Inan virkelig ønsket å sette seg inn i hva Senterpartiet vil bevilge til Oslo, kunne han sett på Senterpartiets alternative statsbudsjetter. Hvert eneste år får Oslo mer i overføringer i Senterpartiets budsjetter enn fra regjeringen. Så Oslo-borgerne trenger ikke frykte dårligere kommuneøkonomi med Senterpartiet ved roret.

Sterkere segregering i skolen

Når det gjelder fritt, eller rettere sagt karakterbasert skolevalg, så er Senterpartiet helt på linje med de øvrige rødgrønne Oslo-partiene. Vi mener at dagens ordning med karakterbasert skolevalg må avvikles. Et ekspertutvalg har konkludert med at dagens karakterbaserte inntaksmodell forsterker segregeringen i Oslo-skolen, noe i hvert fall Senterpartiet ikke ønsker.

Forskjellige alternativer er lagt på bordet, og vi ser frem til å diskutere en bedre inntaksmodell for Oslos videregående elever i bystyret senere i år.

Til slutt trekker Inan opp Oslo-fiendtlig retorikk som et argument mot at Oslo-velgere skal stemme Senterpartiet. Hvis Inan og andre har lyttet til hva Trygve Slagsvold Vedum og andre sentrale Senterparti-folk har snakket om de siste årene, så har de aldri snakket ned vanlige Oslo-boere.

Kritikken har gått på en uheldig konsentrasjon av makt, som naturlig nok er størst i landets hovedstad, og at for eksempel helseforetaksmodellen flytter makt ut av folkevalgte organer og inn bak lukkede dører til forskjellige styrerom.

Bevar Ullevål sykehus

Vedum støtter også Oslo Senterparti i at å legge ned politistasjonen på Stovner, gjør oslopolitiet mindre tilgjengelig for befolkningen og bidrar ikke til et tilstedeværende politi i lokalmiljøet. I motsetning til Høyre, som prioriterer flere politibyråkrater, vil Sp ha et politi nær folk.

Jeg inviterer Inan til å lese litt mer i forslaget til partiprogram, som jeg er stolt av å ha vært med på å skrive. Her er mye god Oslo-politikk. Senterpartiet programfester bevaring av Ullevål sykehus, for eksempel, og sikrer dermed fortsatt gode sykehustjenester til folk i hele Oslo.

Senterpartiet vil desentralisere makt. I Oslo betyr dette at Senterpartiet vil flytte mer makt ut til bydelene og gi mer penger for å styrke den nære velferden i Oslo, slik at beboere og velforeninger skal ha mer å si i utviklingen av sine nabolag.

Vil lette presset på Oslo

I et Oslo med voksesmerter gjør det ikke noe å ha en politikk for at folk faktisk skal kunne leve gode liv over hele landet. Alle som ønsker det skal selvfølgelig kunne flytte til Oslo, men folk rundt i landet skal ikke bli tvunget til å flytte fordi de mister arbeidsplassen eller tjenestetilbudet der de bor.

Mer bosetting over hele landet letter presset på Oslo, og det gjør at vi som er folkevalgte i byen vår kan jobbe videre for en grønn by, med levende bydeler og små forskjeller.

Derfor trenger Norge en ny regjering, og Oslo et sterkt Senterparti.

Powered by Labrador CMS