Rektor på Stovner videregående skole i Oslo, Terje Wold, rykket i 2017 ut og sa at han ikke lenger kunne tilby ansatte og elever et trygt og godt arbeidsmiljø. Siden den gang har omfanget av rapporterte volds- og trusselhendelser mot lærere og andre skoleansatte i Oslo eskalert.

Eksplosiv økning i rapporter om vold og trusler i Oslo-skolen

Fra 2016 til 2019 økte tallet på rapporterte volds- og trusselhendelser i Oslo-skolen fra 1.940 til 4.840 hendelser.

Publisert

Spytting, kloring, biting, spark, slag og trusler er blitt stadig vanligere, forteller ansatte i skolene i hovedstaden, skriver Dagsavisen.

Størst økning har det vært i de alvorlige og svært alvorlige hendelsene. Samtidig viser det seg at over 90 prosent av den groveste volden skjer i helt vanlig skole, og ikke i spesialskolene der elever med de tyngste diagnosene går.

– Det viser tall fra utdanningsetaten i Oslo kommune.

Økt voldsbruk

I perioden 2016 til 2020 ble det til sammen meldt inn 17.120 voldshendelser mot ansatte i Osloskolen. 8.107 av disse sakene betegnes som «alvorlige» eller «svært alvorlige». De groveste sakene alene utgjør i underkant av 2.000 voldshendelser, hvorav 141 forhold er politianmeldt.

Lars Roar Frøyland forsker på trender i voldsbruk blant ungdom ved forskningsinstituttet NOVA og OsloMet. Han forteller det er mye som tyder på en utvikling med økt voldsbruk blant unge.

– Alle kildene peker i samme retning, noe som tyder på at det er snakk om en reell forverring av situasjonen siden 2015, sier Frøyland til Dagsavisen.

– Betydelig utfordring

Marte Gerhardsen har siden høsten 2019 hatt ansvaret for Oslo-skolen som direktør for utdanningsetaten i Oslo kommune. Hun sier dette om økningen i rapportering av volds- og trusselhendelser:

– Nivået på disse tallene er så stort at det er en betydelig utfordring for Oslo-skolen som vi tar veldig på alvor, sier Marte Gerhardsen.

Powered by Labrador CMS