Oslo har ikke god nok vannforsyning. Nå sliter avløpsetaten også med det som trolig er en lekkasje i en av hovedvannledningene.
Oslo har ikke god nok vannforsyning. Nå sliter avløpsetaten også med det som trolig er en lekkasje i en av hovedvannledningene.

Vannledning for hele Oslo vest stenges på jakt etter lekkasje: - Viser hvor sårbar vannforsyning byen har

Vann- og avløpsetaten i Oslo vil 23. juni stenge en av byens tre hovedvannledninger for å lete etter en lekkasje. Sykehus blir spesielt varslet i forkant. Ironisk nok er byens dårlige vannforsyning bakteppet til den pågående mistillitssaken mot Lan Marie Berg (MDG).

Publisert

Vann- og avløpsetaten har fått en indikasjon på at det er en uavklart lekkasje i en av de tre hovedvannledningene som forsyner hovedstaden med vann fra Maridalsvannet.

Av den grunn må hele forsyningen til Oslo vest stenge onsdag 23. juni.

Kan bli langvarig og krevende arbeid

Etaten vil forsøke å forsyne området med vann fra de andre hovedvannledningene, mens undersøkelsen pågår.

— Dette er en stor operasjon som viser hvor sårbar vannforsyningen er i Oslo. Stengingen fører dessverre til at noen innbyggere på Oslos vest kan oppleve dårlig vanntrykk og misfarge på vannet gjennom dagen, sier avdelingsdirektør Sigurd Grande i vann- og avløpsetaten.

— Vi vil spesielt varsle sykehus og andre sårbare abonnenter i forkant, understreker Grande.

Dersom det skulle vise seg å være en lekkasje, vil det medføre et langvarig og krevde arbeid med å utbedre feilen, som vil påvirke vannforsyningen i hele Oslo. Hovedvannledningen ligger dypt og mange steder utilgjengelig, opplyser vann- og avløpsetaten.

Staten krever bedre vannforsyning i Oslo

Oslos elendige vannforsyning med manglende reservevannsløsning er bakteppet for mistillitsforslaget reist mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). I 2019 vedtok bystyreflertallet at Oslo skal bygge ny vannforsyning fra Holsfjorden, en fjordarm av Tyrifjorden.

Helt siden 1950-tallet har Oslos politikere vært klar over at byen trenger en ny og sikrere vannforsyning i tillegg til Maridalsvannet og fra Sør-Elvåga i Østmarka.

I flere tiår har statlige myndigheter stilt krav om at Oslo forbedrer vannforsyningen. I takt med at befolkningen har økt til snart 700.000 innbyggere har bystyret ignorert kravet.

Budsjettsprekk på over fem milliarder

Inntil Mattilsynet i 2019 truet Oslo med dagbøter på en million kroner frem til et vedtak om reservevannforsyning ble besluttet.

Det endte med at bystyret i 2019 gikk inn for å bruke 12,5 milliarder kroner på ny vannforsyning fra Holsfjorden. Som nå har fått en prislapp på over 17,7 milliarder kroner, eller en budsjettsprekk på 5,5 milliarder kroner.

Et foreløpig flertall i bystyret mener miljøbyråd Lan Marie Berg ikke informerte om budsjettsprekken i tide, og mistillitssaken er planlagt behandlet i bystyret onsdag klokken 12.

Powered by Labrador CMS