Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Hellvin Stav (til venstre) med Oslo Sportslagers Mia Halvorsrød, som monterer piggdekk på sykkelen.

Klimaetaten vil strø penger over bedrifter som sørger for at deres ansatte sykler på vinteren

Målet er at oslofolk sykler til jobb vinteren igjennom. – Vi vet at Oslo har blitt en sykkelby, men mange parkerer sykkelen når senhøsten og vinteren kommer. Ved å støtte piggdekk og sykkelservice kan vi senke terskelen for vintersykling.

Publisert

Med ordningen vil klimaetaten gi Oslos bedrifter mulighet til å tilrettelegge for en trygg og aktiv jobbreise for sine ansatte - også i vinterhalvåret.

Norsk-Tysk Handelskammer har tidligere fått tilskudd til å etablere sykkelparkering på sin arbeidsplass, og har stor tro på den nye ordningen som ble lansert i dag.

– Sykkelparkeringsplassene har gjort det mulig for oss å bidra til lavere utslipp og mer fysisk aktivitet for våre ansatte. Tilskuddsordningene senker terskelen for å gjennomføre klimasmarte tiltak, sier Kathrin Lize-Hercz, HR-leder i Norsk-Tysk Handelskammer.

Bak kassa på sykkelverkstedet står de to glade sykkelreparatørene Mia Halvorsrød og Adam Marcin Jurasz.

Parkerer sykkelen når høsten kommer

Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Hellvin Stav, oppmuntrer Oslos bedrifter til å bruke støtteordningen.

– De siste årene har vi sett en kraftig økning i antall sykkelreiser, men vi må få flere til å sykle til jobb, særlig om vinteren. Med denne støtteordningen håper vi flere vil ta med seg nye, gode sykkelvaner inn i vinterhalvåret, sier Stav.

Allerede har klimaetaten gode erfaringer med ordningen, ettersom den allerede finnes for kommunalt ansatte. Nå er det Oslos bedrifter som står for tur.

Adam Marcin Jurasz tar seg en kaffekopp, mens Mia Halvorsrød forklarer byråd Sirin Hellvin Stav hva som er opp og ned på sykkeldekket.

Ordningen er innrettet slik at tilskuddssatsen er 50 prosent av kostnadene til sykkelverkstedet og kjøp av piggdekk, med en maksstøtte på 2 000 kroner per ansatt som benytter seg av sykkelverkstedet. Det er den enkelte bedrift som må søke.

Vil senke terskelen

– Vi vet at Oslo har blitt en sykkelby, men mange parkerer sykkelen når senhøsten og vinteren kommer. Ved å støtte piggdekk og sykkelservice kan vi senke terskelen for vintersykling for mange av byens innbyggere, sier Heidi Sørensen, direktør i klimaetaten.

Heidi Sørensen oppfordrer oslofolk til å forlenge sykkelsesongen.

Tilskuddet gir altså støtte til både høst- og vårservice, og til kjøp av sykkelpiggdekk. Etaten har allerede tilskuddsordninger til trygg sykkelparkering, garderober og sykkelvask, så sammen med dette tilskuddet utgjør det en større pakke til Oslos bedrifter.

Tilskudd til piggdekk

Det hører med til historien at klimaetaten for ett år siden lanserte ordningen «tilskudd til piggdekk», som var populær. Nå har etaten valgt å innrette tilskuddsordningen til sykkelservice mot bedriftsmarkedet, slik at det blir enklere å måle klimaeffekten gjennom undersøkelser hos bedriftene som benytter seg av tilskuddet.

For behovet er der. I fjor vinter syklet rekordmange til jobben. Undersøkelser viser at over ni av ti ønsker å fortsette med vintersyklingen i år.

På sykkelverkstedet til Oslo Sportslager sitter Adam Marcin Jurasz og fikser et dekk.

Ofte er det fordommer fremfor faktiske barrierer som hindrer flere i å sykle om vinteren. For eksempel kvier mange seg for å sykle på vinteren fordi de er redde for glatte veier. Med piggdekk er glatte veier en betraktelig mindre barriere.

I en undersøkelse følte respondentene seg trygge når de syklet med piggdekk på glatte veier.

Mange trenger et ekstra dytt for å teste helårssykling, og en rabatt på piggdekk og service kan være det lille dyttet som trengs.

Powered by Labrador CMS