— T-banen i Oslo frakter nå 120 millioner reisende i et normalår. Til sammenlikning hadde jernbanen 80 millioner reisende i rekordåret 2019, sier stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV).
— T-banen i Oslo frakter nå 120 millioner reisende i et normalår. Til sammenlikning hadde jernbanen 80 millioner reisende i rekordåret 2019, sier stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV).

SV mener bompenger ikke er nok for Oslos kollektivsatsing: - Staten må ta regningen for ny T-banetunnel

Når korona er over vil trolig folk igjen stå som sild i tønne på rushtidsavganger med T-banen. Hovedløsningen skulle være ny tunnel for å øke kapasiteten. Men det er for dyrt per i dag. Nå mener at SV staten må ta regningen for en ny T-banetunnel i Oslo.

Publisert

— T-banen i Oslo frakter nå 120 millioner reisende i et normalår. Til sammenlikning hadde jernbanen 80 millioner reisende i rekordåret 2019, sier stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV).

I helgen vedtok SVs landsmøte at staten må ta en større del av regningen for tunge og dyre kollektivinvesteringer i storbyene.

— T-banen har enorm nytteverdi for folk

Dermed går SV inn i valgkampen med løfte om å kjempe for at det ikke bare er bompenger og påslag i billettpriser som skal betale for en ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum.

— Det er på tide at staten anerkjenner den enorme nytteverdien T-banen har for folk, og tar regningen for helt nødvendige nyinvesteringer, sier Kaski som også er Oslo SVs toppkandidat ved høstens stortingsvalg.

Stiplet linje er Ruters alternativ til ny T-bane med tunnel. Et alternativ som også flertallet i bystyret har samlet seg bak.
Stiplet linje er Ruters alternativ til ny T-bane med tunnel. Et alternativ som også flertallet i bystyret har samlet seg bak.

Staten i dag fullfinansierer store jernbaneprosjekter. Men dette gjelder ikke trikk og bane i storbyene, selv om disse ofte har langt flere reisende, påpeker SV.

Per i dag har ikke Oslo råd til å bygge en T-banetunnel et klart flertall av partiene i bystyret har bestemt bør bygges.

— Risikerer å ikke ha god nok kollektivkapasitet

Meningen har vært at det er Oslopakke 3 som skal finansiere ny T-banetunnel. Men høyere andel elbiler gjennom bomringene gir lavere inntekter, og det politiske flertallet i Oslo vil også ha færre biler både inn og gjennom byen.

Samtidig øker Oslos befolkning og behovet for å øke kapasiteten i kollektivtilbudet presser seg frem.

— Når flere endrer reisemåte fra bil til kollektivt, risikerer vi å ikke ha tilstrekkelig kapasitet i kollektivtilbudet. Uten en ny t-banetunnel vil vi ikke kunne tilby et effektivt miljøvennlig alternativ til alle de tusenvis av innbyggerne i og rundt Oslo som i dag baserer seg på bil, sier Kari Elisabeth Kaski.

VårtOslo har nylig utviklet en app for avisen. iPhone-brukere kan laste ned appen i App Store. Alle andre brukere kan laste den ned i Google Play.

Powered by Labrador CMS