Det skal bli opp til skolene selv å bestemme om de vil bruke pengene på skolemat.

Kan bli slutt på skolematen i Oslo. Blir avgjort torsdag

Det nye borgerlige byrådet vil heller øke grunnfinansieringen av skolene. Så kan skolene selv velge hva pengene skal gå til.

Publisert

I løpet av denne høsten har alle ungdoms- og videregående skoler i Oslo, med til sammen 37.000 elever, fått et gratis måltid på skolen. Men det kan det nå bli slutt på.

Når byrådet i Oslo legger frem sitt budsjettforslag torsdag, foreslår de å kutte den særskilte skolematsatsingen som det forrige byrådet la opp til, forteller skolebyråd i hovedstaden, Julie Remen Midtgarden (H) til NRK Oslo og Viken.

I stedet skal 105 millioner kroner bevilges til hovedstadens 135 grunnskoler i økt grunnfinansiering. Og det skal bli opp til skolene å bestemme hva de vil bruke pengene på.

– Om de trenger å bruke pengene på flere lærere for å tilpasse undervisningen bedre eller om de ønsker å fortsette med skolematsatsingen, det skal være opp til hver enkelt skole å bestemme selv, sier Midtgarden.

Politikerjuks med tall?

Da det nye Oslo-byrådet la frem sin samarbeidsavtale i oktober lovet de blant annet å sikre skolene penger til innkjøp av lærebøker og digitale læremidler gjennom å øke grunnfinansieringen til skolene.

Eivor Evenrud, skolepolitisk talsperson i Oslo Arbeiderparti, er likevel skeptisk til om byrådets budsjettforslag blir en reell styrking av skolebudsjettene.

– Hvis det ligger 105 millioner kroner i tillegg til det vi la inn nå sent i oktober, da er det en reell styrking. Hvis de kutter et annet sted, så er det bare politikerjuks med tall, sier Evenrud til NRK.

Vil anerkjenne friskolene

Her er noen av de andre løftene på utdanningsfeltet fra byrådets samarbeidsavtale:

  • Skolene skal sikres tilstrekkelige midler til innkjøp av både lærebøker og digitale læremidler gjennom vekst i grunnfinansieringen. Økonomi skal ikke være årsaken til at skolene nedprioriterer bruk av analoge læremidler.
  • Partiene anerkjenner friskoler som et positivt bidrag til skoletilbudet i Oslo og vil legge til rette for at disse har levedyktige vilkår.
  • Innføre sosialagenter på skoler med høyt konfliktnivå.
  • Ta initiativ til å styrke opplæringen om kvinners rettigheter i introduksjonsprogrammet.
  • Lage rutiner for barnehager og skoler for barn som etterlates i utlandet mot sin vilje og sikre bedre samarbeid mellom ulike offentlige instanser for å hindre ufrivillige utenlandsopphold.
  • Sikre at offentlig ansatte som jobber med barn og unge får opplæring om negativ sosial kontroll, æresvold og kjønnslemlestelse og at det lages rutiner for hvordan dette meldes fra om.
  • Støtte EXIT-programmer, slik at de som ønsker å forlate gjenger, organisert kriminalitet og ekstremistiske grupper får hjelp til dette.
Powered by Labrador CMS