Stadig flere av Ruters busser kjører på biogass. Romerike biogassanlegg lager gassen, men har endt opp som et stort tapsprosjekt for Oslo kommune.

Ti år etter at Romerike Biogassanlegg ble bygget, vurderer Oslo å selge anlegget. Tapsprosjekt

Oslos biogassanlegg på Romerike er blitt et pengesluk. Nå trekker byråd for miljø og samferdsel, Sirin Hellvin Stav (MDG) i nødsnoren og vurderer å kvitte seg med miljøfyrtårnet.

Publisert

I fjor høst kom nyheten om at Oslo-politikerne må vurdere hva som skal skje med Romerike Biogassanlegg i Nes kommune.

Driften av anlegget skal ha gått med over 100 millioner kroner i minus hvert eneste år de siste seks årene årene, ifølge Kommunal Rapport.

Anlegget, som ble bygget i 2012, kostet Oslo kommune over en halv milliard kroner og skulle være hovedstadens miljøfyrtårn. Her ble matavfall omdannet til miljøvennlig biogass for bussene i hovedstaden. Restavfallet skulle utnyttes til gjødsel, men salget av biogjødsel ble et tapsprosjekt.

Nedslående tilstandsrapport

I 2020 mottok Oslo-politikerne en tilstandsrapport om anlegget. Ifølge Kommunal Rapport avdekket rapporten et investeringsbehov på 100 millioner kroner for å sikre stabil drift.

Salg av anlegget er et av alternativene som vurderes når Oslo kommune ser på framtidig håndtering av kommunens matavfall.

Oslo kommunes biogassanlegg i Nes kommune behandler kildesortert matavfall (de grønne plastposene) fra Oslos innbyggere. Her produseres utslippsnøytral biogass og miljøvennlig biogjødsel til landbruket.

Utredning til politikerne

– Vi leverte en første utredning til politisk ledelse i fjor. Nå utreder vi de ulike alternativene, hvorav ett av dem er salg, opplyser kommunikasjonsrådgiver i renovasjons- og gjenvinningsetaten, Jørgen Bakke Fredriksen, til avisa Raumnes.

Han henviser videre til byråd for miljø og samferdsel, Sirin Hellvin Stav (MDG).

– Som oppfølging av utredningen har jeg gitt renovasjons- og gjenvinningsetaten i oppdrag å igangsette tre aktiviteter parallelt for å avklare framtidig håndtering av kommunens matavfall, skriver hun til Raumnes.

Trekker i nødsnora

Dette er de tre alternativene som nå vurderes:

• Rette en henvendelse til VEAS for å avklare om selskapet ønsker å kjøpe og overta Romerike biogassanlegg.

• Rette henvendelser til omliggende kommuner for å avklare om det er interesse for å etablere et felles aksjeselskap hvor Romerike biogassanlegg inngår og hvor eierkommunene leverer sitt avfall.

• Gå i dialog med markedet for å avklare muligheter for salg av biogassanlegget og kjøp av tjeneste for etterbehandling av matavfall i markedet.

Arbeidet skal være ferdig i november, opplyser hun.

Powered by Labrador CMS