Oscar Christopher Husebye. Foto: Privat

— Høyre må ikke være et nei-parti. Partiet trenger en visjon for Oslo

Høyre har nytt godt av byrådets til dels svært upopulære politikk, som eiendomsskatten og «krigen» mot bilisme. Historien viser likevel at reversering ikke vinner valg, skriver Oscar Chr. Husebye, leder av Vestre Aker Unge Høyre.

Publisert

26. juni kunne Dagsavisen melde om kraftig fremgang for Høyre i Oslo. Høyre endte som desidert største parti og en oppslutning på 35,8 prosent – i kontrast til Arbeiderpartiets 19,4 prosent. Mye kan og vil endre seg frem mot valget i 2019, men det faktum at Oslo trenger visjoner, det gjør ikke.

Høyre har nytt godt av byrådets til dels svært omdiskuterte og upopulære politikk på mange områder. Eiendomsskatten hverken ble eller blir tatt godt imot, og «krigen» mot bilisme heller ikke. Kuttene i mange Osloskoler førte til rabalder og oppstandelse, og den ideologiske motstanden mot private velferdsleverandører slår ikke an hos de fornøyde brukerne. Det er ingen tvil om at dette bør være sentrale saker for et borgerlig byråd, og ting som må endres.

Historien viser likevel at reversering ikke vinner valg. Det vil være naivt å tro at den gode oppslutningen holder seg om Høyre blir et nei-parti. Det er lett å gå i fellen.

Vi unge overtar byen

Høyre må være det partiet som har de største, mest langsiktige og beste visjonene for hvordan fremtidens Oslo skal se ut. En by som er raus, inkluderende og inviterende. Oslo skal være den blågrønne byen, der alle gode krefter deltar i velferdstilbudene, der Høyre-skolen er både alfa og omega og der vi utvikler og tar vare på gode og bærekraftige byområder for fremtiden.

Det er vi unge som overtar byen vår og konsekvensene av dagens politiske beslutninger, ikke Raymond Johansen eller Eirik Lae Solberg. Det er vi unge som må være vaktbikkjene for at politikerne gir oss den byen vi trenger i våre fremtidige liv.

Høyre må tenke nytt

Det bør være en by som gir oss det beste fra grønne Marka til den blå fjorden, og som inviterer oss til å bruke det. En aktiv befolkning er ikke bare bra for oss, miljøet og folkehelsen, men sparer også samfunnet for enorme ressurser på nesten alle andre områder. Ressurser vi kan bruke på en flåte med nye, elektriske superbusser, varme hender og ny teknologi i eldreomsorgen og en enda bedre skole.

For å få til dette, bør Høyre tenke nytt. Den blå fjordbyen bør utvides, og Oslo bør vurdere byutvikling på kunstige øyer og halvøyer i nærheten av de store kollektivpunktene. Tjuvholmen og Sørenga er kjempesuksesser, og vitner om en tid der Oslo Høyre hadde store ambisjoner for byen vår. Det er ingen grunn til å stoppe nå.

Høyre må tenke grønt

Samtidig som man bør se på hvordan den blå fjorden kan utnyttes enda bedre, bør byen bevare og danne nye, grønne områder for fremtidens innbyggere. Rørlagte bekker og vann bør åpnes opp igjen, og grønne småhusområder og parker bør bevares. Marka er det viktigste grøntområdet vi har, og den bør vi bruke mye mer. Alpinttilbudet på Tryvann og langrenns- og turløypene i Marka bør utvides, og Høyre bør gå i bresjen for å tilgjengeliggjøre dem for større deler av byen.

For at byutviklingen skal gi oss et godt resultat også når dagens unge blir voksne, avhenger det at vi virkelig får frem og satser på de gode kvalitetene hovedstaden har. Den blågrønne byen er en by som satser på det beste av de to naturgitte gavene byen har; den blå fjorden og den grønne Marka.

Valget i 2019 blir avgjørende for hvordan Oslo skal se ut de neste årene. Om vi skal lykkes må politikerne tenke nytt og helhetlig. Det bør Høyre klare.

Powered by Labrador CMS