Hvem snakker du til, Listhaug? Når du kaller tiltak for ungdom snillistiske

Folkehelseministeren Listhaug ser tydeligvis ikke nytten av forebygging og betegner tiltakene som snillistiske. Samtidig kaller hun venstresiden for de kriminelles gode hjelpere.

Publisert

I en retorisk kronikk i Dagbladet sier eldreminister Sylvi Listhaug at «Frp lenge har advart om at vi beveger oss mot svenske tilstander i Oslo.» Og «Nå er tiden inne for å sette hardt mot hardt i kampen mot kriminalitet, ufyselige holdninger og svenske tilstander».

Når Sylvi Listhaug går ut i Dagbladet og forteller om kriminalitet i Oslo, så er hun i kraft av sin rolle i regjeringskollegiet Solberg og som partikollega til landets justisminister Jøran Kallemyr så mye bedre informert enn de fleste. Hun sitter i en flertallsregjering, som styrer justispolitikken. De har i seks år hatt mulighet til å komme med tiltak, bevilge nok ressurser og være en pådriver for at politiet skal prioritere gjengrelatert kriminalitet.

La oss gjøre det klart: Det er ikke byrådets oppgave å sikre nok politi. Dette er regjeringens oppgave, og det vet Listhaug meget godt.

Ser ikke nytten av forebygging

Vi, som politikere i Oslo, har ingen hånd på rattet når det gjelder politiets og påtalemaktens beslutninger omkring arbeidet med gjengrelatert kriminalitet. Foruten barnevernet, så har vi ansvar for nettopp de myke tiltakene som Listhaug lister opp.

Folkehelseministeren Listhaug ser tydeligvis ikke nytten av forebygging og betegner tiltakene som snillistiske. Samtidig kaller hun venstresiden for de kriminelles gode hjelpere.

La oss minne om at kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk på å unngå kriminalitet i stedet for å reparere. Det handler om å analysere hvor og hvordan problematisk atferd og kriminalitet oppstår, for deretter å sette inn konkrete tiltak rettet mot årsakene til problemene.

Ungdomsklubber er viktige

Alle mennesker har behov for å føle seg sett, inkludert og verdsatt. En helt sentral forebyggende oppgave er derfor å hindre at individer og grupper opplever seg ekskludert og marginalisert. Å sikre gode og stimulerende oppvekstvilkår for barn og unge og sørge for tidlig hjelp og støtte, vil kunne bidra til mindre problematferd, rusmisbruk og kriminalitet. Derfor er tiltak som blant annet ungdomsklubber viktige og ikke snillistiske.

Selv er vi stolte av at bydel Søndre Nordstrand, på initiativ fra Miljøpartiet de Grønne, har bevilget 500.000 kroner til fritidsaktiviteter til barn og unge i form av idrettsaktiviteter. Så Listhaug, mens dere vil bygge ned ungdomsklubber, bygger vi nye.

Mens høyresiden lot barnehagen forfalle, ruster vi dem opp, og mens helsesøstrene forsvant fra skolene, ansetter vi nye. På toppen av dette har vi startet et områdeløft som skal styrke nærmiljøet.

Hvem snakker hun til?

Vi i MDG Søndre Nordstrand lurer på hvem det er Sylvi Listhaug snakker til og hvem hun snakker på vegne av, når hun går ut med flengende kritikk av byrådet for kriminalitet i Oslo. Snakker hun til, landets justisminister? Snakker hun til landets statsminister?

Vi må visst minne om hvem det er som sitter med det overordnede ansvaret for politiet. Det er ikke kommunen.

Powered by Labrador CMS