Stovner skole skårer på topp tre i Oslo, både i lesing, regning og engelsk. Foto: Jan-Tore Egge / Wikimedia Commons

Osloskole beskrevet som krigssone for ti år siden, på topp i nasjonale prøver

Oslo er fylket som presterer best på nasjonale prøver i 5. klasse. På topp i Oslo kommer en østkantskole hvor det i 2009 ble rapportert at slåssing var et problem.

Publisert

Om lag 60.000 elever har i høst deltatt i nasjonale prøver i lesing, engelsk og regning i 5. klasse. Resultatene er offentliggjort av Utdanningsdirektoratet.

Oslo er både fylket og kommunen med størst andel på det høyeste mestringsnivået i både lesing, engelsk og regning. Finnmark er fylket som kommer dårligst ut av de nasjonale prøvene, med høyest andel elever som blir målt til det laveste mestringsnivået på alle prøvene.

Jentene skårer høyest på lesing. Guttene er best i engelsk og matte. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Jentene best i lesing

Generelt er trenden at de største kommunene gjør det godt, og flere av landets største kommuner har sett fremgang siden 2016 i flere fag.

Forskjellen mellom jenter og gutter har holdt seg stabil de siste årene. Jentene presterer i snitt to poeng bedre enn guttene i lesing, mens guttene er to poeng bedre i regning og ett poeng bedre i engelsk.

– Utdanning er ikke konkurranse

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen advarer mot ukritisk bruk av statistikken:

– Jeg er glad for å se at resultatene for elevene i Oslo er stabile og holder seg på et fortsatt høyt nivå. De gode resultatene tyder på at innsatsen vi har lagt ned har hatt effekt, sier Thorkildsen, og legger til at hun vil anerkjenne det gode arbeidet som daglig legges ned i skolen.

Skolebyråd Thorkildsen advarer mot å se på utdanning som en konkurransegren. Foto: Arnsten Linstad

– Jeg har full tillit til at lærerne og skolene bruker resultatene fra nasjonale prøver på en klok måte i det videre utviklingsarbeidet. Nasjonale prøver er først og fremst en viktig tilbakemelding og informasjon til lærerne. Brukt hensiktsmessig, kan de hjelpe skolene i å legge enda bedre til rette for elevenes læring. Derfor er jeg mest opptatt av hvordan denne informasjonen brukes, og jeg vil advare mot å bruke styringsinformasjon fra standardiserte tester på en måte som kan gi inntrykk av at utdanning er en konkurransegren for kommuner, fylker eller land.

Disse skårer best

Her er Oslo-skolene som skårer høyest i lesing, engelsk og matte blant 5. klassingene. Aller best gjør Stovner skole det. Skolen ble i 2009 beskrevet som en krigssone, etter en rekke slagsmål ved skolen.

På topp i lesing:

  • Bolteløkka skole: 59 poeng
  • Godlia skole: 59 poeng
  • Stovner skole: 59 poeng

På topp i engelsk:

  • Stovner skole, 62 poeng
  • Norlights International School Oslo AS, 61 poeng
  • Fernanda Nissen skole, 60 poeng

På topp i regning:

  • Marienlyst skole, 60 poeng
  • Skøyen skole, 60 poeng
  • Stovner, 60 poeng
  • Vinderen, 60 poeng
Powered by Labrador CMS