Kuriøse Oslo-annonser

Garver Persson. Gula Tidend, 1922

Veggedyr kjøpes!

Garver Persson på Rodeløkka var usedvanlig nøye med å overholde leiekontrakten.

Publisert

Har du skrevet en kontrakt,
gjør alt i din makt,
og oppfyll denne pakt,
slik loven har sagt:
Ved flytting skal alt være intakt!

Man kan lure på hvorfor denne dukket opp i en nynorsk-avis i Bergen. Men det lar vi ligge, mottoet "Sjekk aldri en god historie", fungerer like fint i dag som den gang.

Andre boligannonser fra hovedstaden

Norske Intelligenssedler, 1773: "Hos Parykmager Høne er et Kammer nu strax til Leje at bekomme."

Norske Intelligenssedler, 1773: "Hos Parykmager Høne er et Kammer nu strax til Leje at bekomme."

Parykkmakeren holdt på denne tiden til i Raadstuegaden (i dag Rådhusgata). Arkivene forteller ellers at hans datter, Jomfru Høne, ble gift med parykkmakeren Torp.

Hvem tør vove. Aftenposten, 1919
De min ven skal bli. Aftenposten, 1920
Møblert pikeværelse. Adresseavisen, 1963.
Snill lyriker. Dagbladet, 1970

FAKTA om spaltenkuriøse oslo-annonser

Håvard Mossige har i boken Erfaren Jomfru Ønskes Strax (som er til salgs) samlet kuriøse annonser fra 1770 til 1970. I denne ukentlige spalten er det gullkorn fra hovedstaden som graves frem fra glemselen.

Har du opplysninger eller egne historier? Legg gjerne inn en kommentar.

Her ligger flere kuriøse Oslo-annonser.

Powered by Labrador CMS