Ifølge politiet er årsakene til de lange passkøene sammensatt. Pågangen er gjerne størst i forkant av sommerferien. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Politiet i Oslo utvider passbestillingen på nett til 90 dager

Politiet jobber med å løse de lange passkøene i Oslo, og utvider perioden for timebestilling på nett til 90 dager i forveien.

Publisert

— Dette er på plass noen steder allerede og innføres over hele Østlandet i løpet av kort tid, sier fungerende avdelingsdirektør for politifag, Ole B. Sæverud, i Politidirektoratet.

Utfordringen med lange passkøer er særlig konsentrert i de tre politidistriktene Oslo, Øst og Sørøst, og pågangen er større enn politiet har vært forberedt på.

Slutt på drop-in

Oslo politidistrikt har allerede en periode på 60 dager for timebestilling, men øker nå til 90 dager.

— Vi mener det er et godt grep å utvide likt på hele Østlandet. Det gjør det enklere for dem som trenger nytt pass og skaper jevnere pågang og mer forutsigbarhet for oss som skal ta imot pass-søknadene, sier fortsetter Sæverud.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) vil ha møte med med politidirektøren for å få en orientering om situasjonen og aktuelle tiltak. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Politiet iverksetter flere tiltak for å avhjelpe situasjonen, blant annet ved å utvide åpningstidene på ettermiddagene og holde lørdagsåpent. I løpet av 2019 er planen at alle passkontorer skal slutte med drop-in timer og ha timebestilling.

Minst pågang høst og vinter

På bakgrunn av utfordringer med timebestilling av pass på Østlandet, har Justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) tatt initiativ til et møte med konstituert politidirektør Håkon Skulstad.

— Departementet er gjort kjent med at de tre politidistriktene på Østlandet samarbeider om tiltak for å møte den høye etterspørselen med blant annet utvidede åpningstider og lørdagsåpent. Jeg har likevel bedt om et møte med politidirektøren for å få en orientering om situasjonen og aktuelle tiltak, sier Wara.

Ifølge politiet er årsakene til de lange passkøene sammensatt. Pågangen er gjerne størst i forkant av sommerferien, og politiet har derfor oppfordret folk til å søke om pass på de normalt roligste tidene, som er vinter og høst. Politiet mener heller ikke køene handler nedleggelser av passkontorer.

Powered by Labrador CMS