Det kan bli færre trikkeavganger i Oslo når korona er over. Ruter har fattet et styrevedtak om å redusere antallet kollektivavganger i Oslo og Viken.

Ruter vil kutte i T-bane, trikk og buss: - Helt uforståelig. Da vil flere kjøre bil i Oslo

Folk i Oslo-området må belage seg på færre avganger med buss, trikk og T-bane. I et brev til byrådet i Oslo og fylkesrådet i Viken varsler Ruter kutt i avganger både i rushtiden, kvelder og helger når korona er over.

Publisert

Brevet til byrådet og fylkesrådet er datert 18. februar. Der skriver Ruter at det planlegges kutt i kollektivtilbudet i Oslo og Viken på mellom 5 og 10 prosent fra august 2021.

Overfor VårtOslo bekrefter selskapets styreleder Sigurd Grytten at Ruter planlegger reduksjon i kollektivtrafikken. Men han sier det i første omgang kan bli noe lavere enn styrevedtaket på mellom 5 og 10 prosent.

— Kan ikke gå i detalj om størrelse på kutt

— I styret gjorde vi et vedtak om å gi direktøren fullmakt til å planlegge kutt på mellom 5 og 10 prosent. Men dette kuttet kan gjøres mindre i fase 1, sier Sigurd Grytten.

Ruter har siden pandemien startet hatt enorme tap i billettinntekter. Samtidig har kollektivtrafikken i Oslo-området gått tilnærmet normalt tross færre reisende. Det er Oslo og Viken som i fellesskap eier Ruter, men inntektstapet under korona er kompensert med statlige penger.

I 2020 fikk kollektivselskapet en milliard kroner i statlig støtte for inntektssvikten under korona. I år ligger Ruter an til å få tilnærmet like mye i koronakompensasjon.

T-banen har gått tilnærmet som normalt under korona. Etter pandemien kan det bli færre avganger på kveldstid, i rushen og helgene dersom Oslo og Vikens politikere godtar Ruters kutt.

— Kuttet i fase 1 er mindre enn det vi sa i utgangspunktet. Jeg kan ikke gå inn i detaljer om størrelse fordi dette blant annet dreier seg om kontraktsforpliktelser overfor leverandører. Men det blir ikke kutt så lenge koronatiltakene varer, sier Ruters styreleder Sigurd Grytten til VårtOslo.

— Kutt vil ramme innbyggerne i Oslo og Viken

Det planlagte Ruter-kuttet for buss, trikk og T-bane møtes med sinne, sjokk og vantro fra Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA).

— Ruter må kutte i sin egen drift først. De kjører jo ikke en eneste passasjer, sier fagforeningsleder Ola Floberg til VårtOslo.

Han påpeker at det er operatørselskaper som Sporveien, Unibuss, Norgesbuss, Vy og Nobina som frakter passasjerer, og at Ruter kun er et administrasjonsselskap.

— MDG har allerede økt prisene i kollektivtrafikken, og nå foreslås det under MDGs styre å redusere rutetilbudet også, sier Hallstein Bjercke (V).

— Ruters planlagte kutt bekymrer oss kraftig. Og dette vil først og fremst ramme det grønne skiftet og få enorme konsekvenser for innbyggerne i Oslo og Viken. Det er helt uforståelig. Med færre avganger vil flere velge bilen fremfor å reise kollektivt, sier OSA-leder Ola Floberg.

I bystyret onsdag vil oslopolitikerne vedta å overføre 700 millioner kroner i koronakompensasjon til Ruter. Uten at de folkevalgte er blitt informert om selskapets kutt-planer.

— MDG har allerede økt kollektivprisene

Nå reagerer både Høyre og Venstre på at oslofolk kan få et dårligere kollektivtilbud når korona er over.

— Jeg frykter at det vil bli svært vanskelig å bygge opp igjen rutetilbudet hvis man nå gjennomfører et kutt, sier Venstres gruppeleder i bystyret, Hallstein Bjercke.

— MDG har allerede økt prisene i kollektivtrafikken, og nå foreslås det under MDGs styre å redusere rutetilbudet også. Er det dette som skal bli stående igjen etter det rødgrønne byrådet? Et dyrere og dårligere kollektivtilbud, spør Bjercke.

Venstre-politikeren får støtte fra Høyres miljø- og samferdselspolitiske talsperson i bystyret, Nicolai Øyen Langfeldt.

— Vi har jo i alle år hatt et tverrpolitisk mål om å få folk vekk fra bilen og over på kollektivtransport i Oslo. Og det fremste incentivet har vært flere og hyppigere avganger med god kapasitet, sier Høyre-politikeren.

Ruter varslet byrådet og fylkesrådet om "tiltak"

— Det er helt sikkert gode grunner for å effektivisere deler av kollektivtransporten. Men dersom dette er et kutt på mellom 5 og 10 prosent på Ruters kjøp av kollektivtjenester så er det veldig skummelt fordi det rammer kollektivtilbudet til innbyggerne i Oslo og Viken, sier Øyen Langfeldt til VårtOslo.

I et saksdokument fylkesrådet i Viken behandler torsdag står det at Ruter varslet "tiltak" dersom selskapet ikke tilføres mer penger.

Det er i dette saksdokumentet det fremgår at byrådet og fylkesrådet i et brev datert 18. februar fikk varsel om at Ruter planlegger kutt i kollektivtrafikken etter korona.

— Ruter har i brev til Oslo og Viken (18/2-2021) varslet at de uten ekstraordinære tilskudd må forberede tiltak for dekke inn et mulig tap på 0,5 - 1 milliard kroner i andre halvår 2021. På grunnlag av nye prognoser i begynnelsen av mars, er beløpet anslått til 0,9 milliard kroner for Ruter, hvorav cirka 380 millioner kroner i Vikens del av Ruter, står det i notatet fra fylkesrådet i Viken.

— Vil ta tid før folk reiser igjen

Overfor VårtOslo forklarer styreleder i Ruter, Sigurd Grytten, at selskapet frykter antallet kollektivreisende etter pandemien vil bli kraftig redusert.

— Ruter må gjøre en vurdering av hva skjer når smitteverntiltakene opphører. Det er lite sannsynlig at kollektivtrafikken er tilbake på nivået som før korona. Etter hjemmekontor vil det ta tid før folk reiser igjen. Det er det sannsynlige scenariet, sier Grytten.

— Det vi nå gjør er å ha en dialog med eierne om hva vi gjør når smitteverntiltakene opphører og det ikke lenger er behov for ekstraordinære tilskudd til kollektivtrafikken, sier Ruters styreleder.

VårtOslo har i en epost tirsdag klokken 12.59 stilt miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) en rekke spørsmål om Ruters planlagte kutt. Bergs byrådsavdeling svarte klokken 13.19:

—Hei. Bekrefter å ha mottatt epost og vi ser på dette, skriver kommunikasjonsrådgiver Kristin Stormo i en epost.

Klokken 22.30 tirsdag kveld hadde ikke Lan Marie Berg besvart noen av VårtOslos spørsmål.

Powered by Labrador CMS