DEBATT

Kun alderspensjonistene fikk en erstatning av Ruter, resten av kundene fikk ikke noe reisealternativ, sier Haugerud-beboer Anne Helen Sørum Ekberg.

– Er det virkelig så vanskelig å se hva nedleggelse av buss 61A har gjort med de som brukte bussen?

De som rammes er mennesker som til nå har greid seg selv og ikke ønsker å være en belastning for andre. De vet at det kan være et tidsspørsmål før de MÅ ha hjelp til daglige gjøremål. Det er feilslått politikk å ta fra friske oppegående alderspensjonister friheten til å leve gode, uavhengige liv.

Publisert

Gratulerer til Høyre/Venstre-byrådet og Ruter. På åtte uker har dere greid å gjøre oppegående, selvhjulpne alderspensjonister avhengige av aldersvennlig spesialtransport. 

Bussen vår, 61A, ble lagt ned 10. desember 23, en julegave fra dere folkevalgte. Kort varsel, ingen mulighet for beboere å uttale seg i forkant og rett før en sårbar julehøytid. 

Mange har klaget

Mange har sendt Ruter meldinger om rutenedleggelsen. Ja, inntil Ruter la ned 61A, da kunne ikke lengre meldinger sendes om saken, da 61A var fjernet fra kontaktskjemaet. Vi har hatt underskriftskampanjer og levert nok underskrifter for at saken skulle tas opp i byrådet før jul. 

Vi har lagd plakater og hatt demonstrasjoner med unge og gamle for å snakke om saken vår: BEHOLD BUSSEN VÅR 61A. Det er opprettet Facebook-grupper. Det er aktivitet med leserinnlegg i lokalaviser. 

Bussene 61A og 61B til Haugerud ble lagt ned før jul.
Haugerud-bussene 61A og 61B ble lagt ned før jul. Her et varsel fra Ruter.

Men hva hjelper det? Det er ikke vår buss. Den er lagt ned av de som virkelig bestemmer her i byen, og som ikke engang har vært i bomiljøet vårt for å se behovet for lokal buss. 

Kun alderspensjonistene fikk erstatning

Pensjonister og andre beboere langs ruten klarte seg helt fint før denne datoen. Hverdagene gikk rundt, og med bussen kunne alle nå sine daglige gjøremål. Bussen kjørte også til knutepunkt, hvor folk kunne komme seg videre til sine bestemmelsessteder. Med nedleggelsen av ruten ble alle fratatt reisetilbudet. 

Kun alderspensjonistene fikk en erstatning av Ruter, resten av kundene fikk ikke noe reisealternativ. Som dere sier: «Rosa busser gir innbyggere over 67 år mulighet til dør-til-dør-transport fra eget hjem til destinasjoner innenfor bussens ruteområde». 

Bussene sikrer dermed at eldre har muligheten til å delta i samfunnet på linje med alle andre. Dette tilbudet må bestå for de som virkelig trenger et tilrettelagt tilbud. 

Friheten tatt bort

For alle andre alderspensjonister som fortsatt har helse og mulighet til å ta vanlig rutetilbud, er dette bare trist. Her er friheten og deltakelsen i samfunnet blitt redusert og satt inn i systemet til de rosa bussene. 

Fra 10. desember ble det opp til Rosa bussenes kapasitet og tidsrammer om du kommer deg dit du skal. Du kan ikke lengre kjenne på egen form eller ta en reise uten å planlegge i forkant. 

Selvstendigheten og valgfriheten ble fratatt de som fortsatt er oppegående nok til å bruke vanlige rutetilbud. De ble vingekuttet. 

Redd rute 61A! Lokalmiljøet mobiliserer for bussruten sin.
Redd rute 61A! Lokalmiljøet mobiliserer for bussruten sin.

Hva nedleggelsen gjør med folk?

Er det virkelig så vanskelig å se hva nedleggelse av buss 61A har gjort med de som brukte bussen? Er det virkelig så vanskelig å møte oss på å gi rutetilbudet tilbake? 

Det er kommet flere forslag til løsninger. Har byrådet vurdert forslagene? Har dere som bestemmer sett på ringvirkninger av nedleggelsen? Det får store konsekvenser som vil gi økte utgifter for Oslo som helhet. 

Vi tenker på økte utgifter og økt bilkjøring for å hente, bringe og kjøre til bestemmelsessted. Utstrakt bruk av drosje, i en allerede presset pensjonstilværelse. Flere vil ikke lengre kunne bo hjemme og greie seg selv. Økte helseutfordringer på grunn av isolasjon, tankekjør og bekymring. 

Holder ikke mål

Rosa busser er overbooket og holder ikke mål i forhold til tjenestetilbudet.

Det som er ille, er at generasjonen det er snakk om ikke bestiller dette reisetilbudet uten at det er et viktig ærend. Få bestiller reise for å ta en kaffe og gjøre et ærend på kjøpesenteret. 

Dette er mennesker som til nå har greid seg selv og ikke ønsker å være en belastning for andre. De vet at det kan være et tidsspørsmål før de MÅ ha hjelp til daglige gjøremål. 

Feilslått politikk

De svakeste og minst digitale som dette rammer, har ikke greid å uttale seg tydelig nok, de kommer seg ikke ut eller er så nedfor at de bare er hjemme. 

Igjen sitter fortvilte mennesker som ikke får hverdagen til å gå opp. Selvstendige liv er omgjort til isolasjon, håpløshet og fortvilelse. Så hør da…. Det er feilslått politikk å ta fra friske oppegående alderspensjonister friheten til å leve gode uavhengige liv.

Powered by Labrador CMS