Istappene er det huseier og gårdeier sitt ansvar å fjerne.

Politiet med advarsel til huseiere etter flere meldinger om farlige istapper

Flere melder om farlige istapper i byens gater, ifølge Oslo-politiet.

Publisert

«Politiet har i løpet av formiddagen fått inn flere meldinger om det som oppfattes som farlige istapper fra ulike bygg i Oslo», skriver politiet i en oppdatering i 11.30-tiden tirsdag. 

Politiet bruker anledningen til å minne om huseiers ansvar for å sikre at det ikke oppstår farlige hendelser ved eventuelt nedfall, heter det videre.

Fareskilt

Skilt og flagg som tydelig signaliserer takrasfare er å se flere steder i hovedstadens gater.

Advarsler om takras er å se flere steder i Oslo. Her fra Bogstadveien.

«Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere eller lignende innretning som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet», står det i forskrift for om politivedtekt gjeldende for Oslo kommune

Slik avvisere skal ikke henge oppe mer enn maksimalt en uke i strekk med mindre «eieren kan dokumentere lengre ventetid på rekvirert bistand til takrydding», ifølge forskriften.

Får slike istapper fart fra høyden på en bygård, kan skadepotensialet for folk og gjenstander på gaten under være stort.

Gårdeiers ansvar

I kapittelet gjeldende gårdeiers særlige plikter spesifiseres det at «eier av bygning eller grunn mot offentlig sted plikter snarest etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is». 

Snøen og isen som fjernes fra eiendommen skal heller ikke være til hinder eller ulempe for ferdselen på offentlig sted.Powered by Labrador CMS