Dagens Tøyenbadet i 2013. En gang i fremtiden skal et splitter nytt badeanlegg stå klart her. Spaden kan settes i jorden i 2019. Foto: Chell Hill, via Wikimedia Commons

– Uansvarlig å konkludere med beliggenhet for nytt Tøyenbad uten å tenke på helheten på Tøyen

Publisert

— Det er svært dårlig områdeutvikling å gjennomføre store og små utbygginger på et relativt lite område, uten å tenke på hvordan det hele skal harmonere sammen.

Byrådet gjør nå en helomvending og ønsker likevel å bygge nytt Tøyenbad.

Venstre har hele tiden ønsket å rive å bygge nytt, og det er et arbeid som ble startet for lenge siden, men som ble stanset av sittende byråd Rina Mariann Hansen fordi hun mente en rehbilitering var godt nok.

At byrådet har nådd denne konklusjonen først nå har dessverre forsinket fremdriften i prosjektet svært mye, og det er fortsatt helt uvisst når et nytt bad kan stå klart på Tøyen. Jeg er selvsagt glad for at byrådet endelig har innsett at nybygg er beste løsning, men det er flere ting jeg reagerer på i denne saken.

Flere år uten bad

Det første handler om plassering. Det at byrådet uten videre utredning og drøfting ønsker å legge badet samme sted som i dag, betyr både at vi kommer til å ha flere år uten bad i byggefasen, og at badet fortsatt vil ligge for langt unna kollektivtransport til at vi får fjernet all trafikk inn i Tøyenparken via Helgesens gate.

Tenker ikke på helheten

Dessuten er det etter min mening uansvarlig å konkludere med beliggenhet for nytt bad uten å ha helheten på Tøyen i tankene. Bystyret har vedtatt at byrådet skal legge frem et planprogram for Tøyen, nettopp for å sikre en god utvikling av hele Tøyen, og badets plassering har mye å si.

Flere ganger har Venstre etterspurt status for planprogrammet, uten å få andre svar enn at det kommer på et uspesifisert tidspunkt en gang i fremtiden. Det er svært dårlig områdeutvikling å gjennomføre store og små utbygginger på et relativt lite område, uten å tenke på hvordan det hele skal harmonere sammen.

Samme konklusjon for tre år siden

Da forrige byråd la frem bademeldingen for tre år siden, visste vi at det var behov for et nytt hovedbad på Tøyen, og at det gamle var i så dårlig stand at en rehabilitering ikke var tilstrekkelig.

At sittende byråd har brukt så lang tid på å komme frem til at badet fortsatt bør rives, er oppsiktsvekkende.

Dette føyer seg i rekken av saker der byrådet revurderer store og viktige prosjekter, for så å komme til samme konklusjon som forrige byråd – alt det bidrar til er forsinkelser i viktige prosjekter for byen.

For puslete planer

Selv om det nå skal bygges et nytt bad, er det likevel slik at dette fortsatt er en nedskalering av anlegget sammenlignet med det forrige byrådets ambisjoner for nytt Tøyenbad, og som bystyret enstemmig vedtok.

Venstre holder fast på at det nye Tøyenbadet bør være dimensjonert for internasjonale mesterskap og gjøre Tøyen til en attraksjon for hele byen, ikke bare å gjøre en liten utvidelse av dagens hovedbasseng for å møte kravene til å avholde NM. Når vi først skal rive for å bygge nytt, bør vi tenke stort og bygge et bad for fremtiden.

Powered by Labrador CMS