Disse tre har lagt planene for plakathusets fremtid. Fra venstre: Leo Rygnestad, fra Områdeløft Tøyen og Grønland, byråd Marte Scharning Lund og leder av Tøyen Unlimited, Yasin Jama. Foto: Magnus Evenstuen. Foto: Magnus Evenstuen

Plakathuset i Grønlandsleiret 28 skal rehabiliteres og få nytt liv og nye leietagere

Nye leietakere står klare til å drifte det nedslitte røde huset i Grønlandsleiret 28, straks det er ferdig oppusset, om ca 1,5 år.

Publisert

Det rødgrønne byrådet setter av 25 millioner kroner til plakathuset, Grønlandsleiret 28. Nå skal bygget, fra 1812, et av de eldste trehusene i bydelen, rehabiliteres.

Lite har blitt gjort med bygget de siste tiårene. Det har stått og forfalt i store deler av tiden siden 1965. I år har det faktisk stått tomt i elleve år.

Om ikke alt for lenge blir det liv og sjel igjen i det røde huset i Grønlandsleiret 28. Foto: Magnus Evenstuen

Men byrådet har bestemt at det ikke skal ut på markedet, men fortsette å være kommunalt eid. Om halvannet år vil det være oppusset, og da er målet å skape aktivitet her som skal komme bydelen til gode.

Nytt tilbygg med kjøkken

Ny leietaker blir organisasjonen Tøyen Unlimited og forhåpentligvis også OsloMet. De får tilholdssted i det sentralt beliggende bygget og det nye tilbygget, som kommer på baksiden og som skal romme kjøkken og toaletter.

Byråd Marte Scharning Lund skrur ned skiltet med plakatforbud. Når det blir liv inne, blir det slutt på forsøplingen utenfor. Foto: Magnus Evenstuen

– Vi håper å være ferdig med oppussingen i starten av 2021. Jeg håper de nye leietakerne vil bidra til å utvikle Grønlands-området, sier Marte Scharning Lund, byråd for næring og eierskap i Oslo.

Rehabiliteringen skjer i samarbeid med Byantikvaren, siden bygget er fredet. I andre etasje kan det bli lesesal og forskning. I første etasje holdes en åpen dør ut mot frivilligheten og nabolaget.

Sarah Prosser, fra Tøyen Unlimited, har et stort hjerte for bydelens marginaliserte. Foto: Magnus Evenstuen

Vedtas i bystyret

– Vi ser frem til å kunne ta imot unge sosiale entreprenører, sier Yasin Jama, leder i Tøyen Unlimited.

Slik kan det nye tilbygget på baksiden se ut. Illustrasjon: Archus arkitekter

– Jeg er enormt glad for at budsjettet var stort nok til å bygge kjøkken, som for eksempel somaliske damer kan lage mat i, sier Sarah Prosser fra Tøyen Unlimited.

Pengene til rehabiliteringen går over revidert budsjett, som blir endelig vedtatt av bystyret den 19. juni.

Fakta om rehabiliteringen:

  • Deler av bygget skal demonteres.
  • Hele bygge skal løftes ca 45 cm.
  • Universell utforming ivaretas ved HC tilkomst for rullestolbrukere, HC toalett, HC løsning for hørselsskadde og innebygd løftestol fra 1. til 2. etg.
  • I tilbygget på baksiden etableres kjøkken og toaletter.
Powered by Labrador CMS