I fjor ble det begått 36.000 lovbrudd i sentrum av Oslo og bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Sagene, viser kriminalstatistikken for Oslo politidistrikt. Det utgjør 11, 6 prosent av all kriminalitet i Norge. Her fra Politihuset på Grønland i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

12 prosent av kriminaliteten i Norge skjer i Gamle Oslo, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Sagene

Sentrumsbydelene i Oslo har 11,6 prosent av all kriminalitet i Norge. Forklaringen er narkotikaproblemene i området, sier politiet.

Publisert

I fjor ble det begått 36.000 lovbrudd i sentrum av Oslo og bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Sagene, skriver Aftenposten.

Tallene er hentet fra kriminalstatistikken for Oslo. Politiet mener hovedforklaringen er narkotikaproblemer knyttet til dette området.

– Dette viser at vi har et stort narkotikaproblem i Oslo. Med så mange rusavhengige og så stor narkotikaomsetning, kommer også andre typer kriminalitet som vold, ran, trusler, salg og forstyrrelse av offentlig ro og orden. Dermed blir det også ubehagelig for folk som oppholder seg i området, sier politiinspektør Tore Soldal, leder av Enhet Sentrum i Oslo politidistrikt, til avisen.

Færre anmeldelser totalt

Totalt ble det registrert 70.796 anmeldelser av lovbrudd i Oslo politidistrikt, som består av kommunene Oslo, Asker og Bærum, i 2019. Antall anmeldelser føyer seg inn i en lengre trend med betydelig reduksjon i anmeldt kriminalitet i politidistriktet. Siden 2012 har nedgangen vært på ca. 30 prosent. I disse årene har befolkningstallet samtidig steget med 11 prosent, heter det rapporten.

I perioden 2014–2019 har det særlig vært en nedgang i anmeldelser knyttet til vinningsforbrytelser (-25,9 prosent) narkotikaforbrytelser (- 27,3 prosent) og miljøkriminalitet (-34,5), mens det har vært en kraftig økning i anmeldelser knyttet til seksuallovbrudd (39,1) voldshendelser (23 prosent) og økonomisk kriminalitet (50 prosent), samt en viss økning i antall anmeldelser knyttet til arbeidsmiljø (7 prosent).

Voldssaker øker

Sammenlignet med året før var det i 2019 en betydelig nedgang i anmeldte seksuallovbrudd på (-16 prosent). Også antall anmeldelser knyttet til narkotikakriminalitet (-3,8), arbeidsmiljø (-6,1 prosent) og økonomisk kriminalitet (-9,7) går ned, mens voldsanmeldelser gikk opp med 3,6 prosent.

Økningen i voldssaker følger flere års vekst og skyldes mer avdekking av familievold og av barn som vitne til vold i familier, samt økning i anmeldelser av trusler og de minst alvorlige formene for vold (kroppskrenkelser), heter det i rapporten.

Flere unge gjerningspersoner

Det siste årene har vært en økning i antall personer under 18 år som er anmeldt for vold. Økningen i anmeldelser av fysisk vold fra 2018 til 2019 tilskrives i sin helhet vold med unge gjerningspersoner, mens det er nedgang i anmeldelser med eldre mistenkte

Basert på forventede trender har politidistriktet vært særlig oppmerksom på mulig vekst i voldelige konflikter i kriminelle ungdomsmiljøer, trusler formidlet på sosiale medier samt hatkriminalitet og vold i høyreekstreme miljøer. Det har også vært en spesiell innsats mot voldelige konflikter mellom gjenger og unge i risikosonen, særlig i innsatsområdet i Oslo sør, ifølge rapporten.

Færre drap

I 2019 ble det registrert fire drap i Oslo politidistrikt. Alle ofre var kvinner med relasjon til antatt gjerningsperson. Man må tilbake til 1994 for å finne et like lavt antall, også den gang var dette uvanlig lavt. Første del av 2000-tallet varierte antallet drap mellom 10–15 per år, for så å variere mellom fem og ti etter 2015.

Det er umulig å avgjøre om det lave antallet drap i 2019 er tilfeldig eller indikerer utviklingen framover, heter det i rapporten.

Powered by Labrador CMS