Henvendelsene til Mobbeombudet for Oslos skoler og barnehager blir stadig flere og mer alvorlige.

Mobbesakene i osloskolen blir stadig flere og mer alvorlige

Mobbeombudet for skoler og barnehager frykter mobbetallene kan være høyere enn hva ombudet har oversikt over. — Nå er det på tide at vi blir en profesjonell organisasjon, sier mobbeombud Kjerstin Owren.

Publisert

I løpet av fjoråret fikk mobbeombudet for barnehager og skoler i Oslo i alt 612 henvendelser fra elever og foreldre. Dette var en økning på 131 henvendelser fra 2018.

— Jeg få stadig flere henvendelser. Det kan selvfølgelig henge sammen med at ombudstjenesten blir bedre kjent i kommunen, men generelt opplever jeg et større omfang saker som handler om barn som er bærere av merkelapper gitt av voksne.

Alvorlige saker

— Det som er spesielt merkbart med henvendelsene fra 2019 er at det er flere alvorlige saker som har pågått over lang tid. Både fordi de er komplekse og gjerne også involverer særlig sårbare barn, sier mobbeombud for osloskolen og oslobarnehagene, Kjerstin Owren, til VårtOslo.

Stadig flere barn og foreldre tar kontakt med oslos mobbeombud for skole og barnehage Kjerstin Owren.

Omtrent 70 prosent av henvendelsene gjelder 3.-7. trinn i osloskolen. Også hos Fylkesmannen ser de i en økning i antallet mobbesaker.

I samme periode fikk Fylkesmannen i Oslo og Viken 147 klagesaker som gjaldt skolenes manglende oppfølging av mobbesaker. En økning på 36 prosent fra 2018.

Kan være store mørketall

For å styrke arbeidet mot mobbing ved skolene i hovedstaden, har Owren de siste tre årene vært ansatt som mobbeombud.

Alene har hun sittet med ansvaret både for å hjelpe foreldre og barn som melder om mobbing, samtidig som hun har veiledet ledelse og ansatte i hvordan å bekjempe mobbing i skolen. I tillegg har hun alle barnehagene under sitt mandat.

Det har resultert i et stort arbeidspress og lange dager.

— I 2019 er det mange som ikke har fått svar på sin henvendelse på grunn av manglende kapasitet. De faller dermed ut fra statistikken. Det reelle tallet personer som har hatt behov for å komme i kontakt med ombudet, er følgelig langt høyere, sier Owren.

Slik fordeler henvendelsene seg til Oslos mobbeombud i 2019.

Etterlyser profesjonell ombudstjeneste

Av den grunn mener hun det nå er på tide med et mer profesjonalisert ombud med flere ansatte og større ressurser.

— Det må iverksettes en utredning av ombudsbehovet for barnehager og skoler i Oslo og opprettes en tjeneste til barns beste.

— Politikerne bør se til pasient- og brukerombudets modell, mener mobbeombudet.

Owrens faglige vurdering er at en større organisasjon vil kunne jobbe mer systematisk med de innmeldte henvendelsene.

Skolebyråden: — Vi har styrket ombudet kraftig

Onsdag kveld ble mobbetallene og mobbeombudets årsrapport lagt fram for byens lokalpolitikere under bystyremøtet.

Oslos kolebyråd, Inga Marte Thorkildsen (SV), er dypt bekymret over mobbingen i osloskolen.

— Jeg er dypt bekymret over at det er barn i våre skoler som har det så vanskelig at de plager eller oppfører seg på en ubehagelig eller sårende måte overfor barn eller voksne, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV).

— Jeg tror vi, i mye større grad enn i dag må snakke med barna selv for å finne ut hva det er som skjer og hvorfor ting går helt over styr.

Når det gjelder et sterkere og større mobbeombud, spiller hun ballen tilbake til bystyrepolitikerne.

— I løpet av det siste året har vi styrket mobbeombudet med over en million kroner. Skal ombudet styrkes ytterligere, er dette en beslutning som ligger hos bystyret og ikke hos oss, sier skolebyråden.

Powered by Labrador CMS