Olsen på Bryn er et av få samlingspunkter i området rundt Bryn. Foto: Tom Olsen

Olsen på Bryn får ikke tilbake skjenkebevillingen

Etter åtte måneders saksbehandling får Olsen på Bryn endelig svar. Byrådsavdelingen for næring og eierskap opprettholder avslaget på skjenkebevillingen.

Publisert

Olsen Restaurant på Bryn får ikke medhold i sin klage på inndragning av skjenkebevillingen. Byrådsavdeling for næring og eierskap opprettholder næringsetatens avgjørelse, og saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for videre klagebehandling.

Næringsetaten i Oslo kommune inndro skjenkebevillingen til Olsen Restaurant 6. juni 2019 på grunn av brudd på regnskapslovgivningens bestemmelser om føring av personallister.

Inndragningen er hjemlet i alkoholloven paragrafene 1-7b og 1-8. Olsen Restaurant klaget på avgjørelsen og klagesaken har vært til behandling i byrådsavdelingen siden august 2019.

Feil i personallistene

Ved samtlige fire kontroller utført av Kemneren og næringsetaten i en periode på fire år og fire måneder ble det avdekket brudd på reglene om føring av personallister. Det innebærer blant annet manglende registering av antall personer på jobb, manglende registering av arbeidstid og manglende legitimasjon hos personer på jobb.

Kommunen vurderer dette som grov og systematisk overtredelse av lovverket. Kontrollene viser at det ikke har blitt ført personallister sammenhengende i over fire år. Olsen Restaurant er i tidsrommet ilagt tre overtredelsesgebyr på til sammen vel 51 000 kroner for disse forholdene, ifølge byrådsavdeling for næring og eierskap.

Fire fanger er det funnet feil i arbeidslistene hos Olsen restaurant. Nå går saken til Fylkesmannen. Foto: Tom Olsen

Motvirker svart arbeid

Personallister motvirker svart arbeid, og Oslo kommune har ansvar for å påse at utelivsbransjen i Oslo følger norsk lov. Det skjer ved blant annet ved løpende vandelskontroll av serverings- og skjenkesteder, påpeker byrådsavdelingen.

Når virksomhetene må føre løpende skriftlig oversikt over det personalet som til enhver tid er på jobb, er det lettere å motvirke og kunne identifisere svart arbeid.

Oslo kommune har etablert en praksis fra 2016 om at brudd på bestemmelser om føring av personallister fører til inndragning av bevilling. I 2019 ble fem bevillinger inndratt på dette grunnlaget.

Grove overtredelser

– Restaurant- og utelivsbransjen sysselsetter omkring 17 000 mennesker i byen. Jeg er opptatt av at vi skal ha en god dialog med bransjen og at kommunen er en konstruktiv samarbeidspartner. Samtidig må det legges til rette for rettferdig konkurranse på like vilkår. Byrådet har derfor i de fire siste årene hatt økt fokus på arbeidslivskriminalitet i denne bransjen, sier Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap.

Strenge regler for føringer av personallister er ment å motvirke dette. Systematiske overtredelser av regelverket over tid anses av kommunen som grovt.

Lang behandlingstid

Oslo kommune har fått kritikk for å ha brukt lang tid på behandlingen av klagen til Olsen Restaurant. Ifølge Evensen angir ikke lovverket noen konkrete tidsfrister for klagesaksbehandling, men sakene skal behandles så raskt som mulig.

– Slike klagesaker er ofte omfattende og med kompliserte juridiske vurderinger. Jeg har forståelse for at det er ønskelig med en raskest mulig klagebehandling. Samtidig har kommunen ansvar for at saker som dette håndteres på en skikkelig måte, og at alle opplysninger og klagers anførsler blir grundig gjennomgått og vurdert, sier byråd Victoria Marie Evensen.

Powered by Labrador CMS