— Nesten alle bydeler har høye smittetall. Det er også en økning både for barna og de eldre fra juli og til september, sier smittevernoverlege i Oslo, Frode Hagen.

- Like høye smittetall som i mars, men nå tester vi mange flere og oppdager flere syke, forteller smittevernoverlegen i byen

Andelen positive koronatester har økt med over 30 prosent de siste ukene, likevel kan ikke situasjonen sammenlignes med starten på pandemien i vår, mener Oslos smittevernoverlege.

Publisert

— Vi har nå like høye smittetall som i mars, men disse kan ikke sammenlignes fordi vi nå tester mange flere og oppdager flere av de syke enn det vi gjorde i mars, etter Folkehelseinstituttets beregninger, skriver Oslos smittevernoverlege Frode Hagen i et brev til byrådet.

Ifølge de siste tallene fra helseetaten i Oslo kommune er antallet positive testsvar økt fra tre prosent til fire prosent. Ett prosentpoengs økning kan se lite ut, men i realiteten er det en økning på over 33 prosent i antallet positive tester.

— Sykehusinnleggelser stiger

I brevet til byrådet uttrykker Hagen bekymring, selv om han mener situasjonen ikke er like alvorlig som i mars og april.

Nesten alle bydeler har høye smittetall. Det er også en økning både for barna og de eldre fra juli og til september. Smitten virker derfor å øke i hele kommunen og i alle aldersgrupper. Tendensen for innlagte på sykehus med covid-19 sykdom for Oslo kommunes innbyggere er stigende, skriver Hagen.

Fortsatt folk uten munnbind på kjøpesenter i Oslo. Påbudet trådte i kraft torsdag klokken 12.

Mandag denne uken offentliggjorde både byrådet og regjeringen nye, strengere smitteverntiltak. I Frode Hagens brev til byrådet understreker smittevernoverlegen at han stiller seg bak de nye smitteverntiltakene.

Tiltakene som trådte i kraft torsdag klokken 12 denne uken er den andre runden med koronainnstramminger i Oslo i høst. Tidligere ble det blant annet innført påbud om munnbind for alle reisende med kollektivtrafikk der det ikke var mulig å holde en meter avstand.

— Smittede i dag først synlig om en til to uker

— De tiltakene som allerede er satt inn har antagelig hatt effekt, og Oslo hadde sannsynligvis hatt en mye større og raskere økning i smittetallene uten disse. Når likevel smittetallene igjen øker etter å ha vært tilnærmet flate i ukene 38 til 42, må det ut ifra en smittevernfaglig synspunkt gjøres en vurdering både om dagens situasjon og hva vi kan forvente fremover, skriver Frode Hagen.

— Smittetallet i dag er ikke dramatisk høyt, men samtidig vet vi at smittetallene i Europa stiger raskt. Dette vil sannsynligvis påvirke smittesituasjonen i Norge. I tillegg bringer høsten med seg økt risiko for luftveisinfeksjoner som vil utfordre helsevesenet og kommunen med testing, smitteoppsporing og karantene, mener Oslos smittevernoverlege.

— Det er også viktig å ta hensyn til at dagens smittesituasjon er uttrykk for de som ble smittet for 1-2 uker siden og at antallet som blir smittet i dag først vil bli synlige om en til to uker.

— Beskytte risikogrupper

— Dagens situasjon gir derfor grunn til bekymring og føre-var prinsippet tilsier at det er behov for nye tiltak for å beskytte risikogruppene med økt risiko for alvorlig forløp, skriver Frode Hagen.

Her er de nye, lokale koronatiltakene i Oslo:

  • Påbud om munnbind innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre) der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand.
  • Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord.
  • Stans i innslipp til utesteder klokken 22. Begrensning av deltakere på alle innendørs arrangementer uten fast seteplassering settes ned fra 50 til 20 personer.
  • Påbud om hjemmekontor og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor så langt praktisk mulig.
Powered by Labrador CMS