Kuriøse Oslo-annonser

Gjødselhaug til salgs. Morgenbladet, 1866

Billig møkk i Møllergata!

En eventyrlig stor møkkahaug ble forsøkt solgt av Fritz Frølich i Møllergata.

Publisert

Fritz Sophus Frølich drev gartneri med stor frukthage, var kjøpmann, og startet både fryseri og en fabrikk for hermetisering av grønnsaker. Han var sønn av den mer kjente Fritz Heinrich Frølich, som var banksjef og på 1870-tallet anla boligstrøket Frølichbyen ved St. Hanshaugens nordside.

Gården lå i nr 35, i dag mellom Møllergata og Deichman bibliotek. Annonsen fra 1866 nevner ikke gatenummeret, så folk må ha vært kjent med hvor den lå – om det nå skyldtes størrelsen eller lukta.

Fakta:

Fakta:

kuriøse oslo-annonserHåvard Mossige har i boken Erfaren Jomfru Ønskes Strax (som er til salgs) samlet kuriøse annonser fra 1770 til 1970. I denne ukentlige spalten er det gullkorn fra hovedstaden som graves frem fra glemselen.

Hvor mye var et lass? Vi antar det dreier seg om vognlass. Hvis et læs var 1,7 kubikkmeter, blir det 1000 kubikk. Som igjen tilsvarer en kube på 10x10x10 meter. Kanskje overdrev han en smule, på kjøpmenns vis? Uansett må det ha vært en ganske eventyrlig stor møkkahaug.

Vi får håpe han fikk solgt den. Eller kanskje ligger det ennå rester av den under gatene vi vandrer på, og bygningene vi haster forbi?

Møllergata 35, der Frølichs gård en gang lå, med Trefoldighetskirkens spir i bakgrunnen. Foto: Google Images

Møllergata før og nå

Møllergata het opprinnelig Mølleveien, og gikk da helt fram til Kongens mølle på Nedre Foss ved Akerselva. På dette kartet fra 1860 er den markert med hvitt: Fra sin begynnelse ved Stortorvet, forbi Nytorvet (nå Youngstorget) og videre til nr. 35. Ved Hausmanns gate fortsetter den som Maridalsveien.

Trefoldighetskirken til venstre er blant byggene vi kjenner i dag, mens mye annet i området rundt Hammersborg er forandret.

Rittmester J.W.G. Næsers kart over Christiania 1860. Oslo Byarkiv

Drikkevise for herr Frølich

Å selge møkk er en ærlig sak, ryggen kan man holde rak, når både kjøper og selger vet hva som gjelder. Følgende vers er til ære for herr Frølich, og synges til tonen av "Det står 99 øl oppå hylla": 

Det er 600 lass,
600 lass med møkk,
ja det er 600 lass i Møllergata
Og så kjøper vi et lass
Ja så kjøper vi et lass
Det er 599 lass i Møllergata

Det er 599 lass,
599 lass med møkk,
ja det er 599 lass i Møllergata
Og så kjøper vi et lass
Ja så kjøper vi et lass
Det er 598 lass i Møllergata

Det er 598 lass...

Arbeidsoppgave fra Regnebok for folkeskolen, 1924.

Her finner du flere kuriøse Oslo-annonser.

Powered by Labrador CMS