Fylkesmannen i Oslo og Viken godkjenner vedtaket om riving av Y-blokka, men ber regjeringen vurdere saken på nytt. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Riving av Y-blokka må vurderes på nytt, mener Fylkesmannen

Fylkesmannen i Oslo og Viken godkjenner vedtaket om riving av Y-blokka, men ber regjeringen vurdere saken på nytt.

Publisert

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland er kommet fram til at riving av Y-blokka er i samsvar med statlig arealplan, og at Fylkesmannen ikke har hjemmel til å ta klagene til følge, men hun legger til:

«Til tross for at det nå foreligger et juridisk endelig vedtak som tillater riving, vil fylkesmannen sterkt beklage om man nå går videre med en rask og uopprettelig gjennomføring av vedtaket uten at departementet/ regjeringen foretar en ny vurdering av de tunge innvendingene som er kommet mot rivingen.»

Flere klager

Fortidsminneforeningen, Norske arkitekters landsforbund og Oslo arkitektforening hadde klaget på Oslo kommunes vedtak som tillater riving av blokka. Det samme hadde International Council on Monuments and Sites, som er rådgiver for UNESCO.

– Dette betyr at fylkesmannen føyer seg inn i rekken av dem som mener at dette ikke er et smart vedtak. Vi får se om regjeringen lytter, sier generalsekretær Ola Fjeldheim i Fortidsminneforeningen til NTB.

Han opplyser at de vil sende saken til Sivilombudsmannen for å vurdere hele sakskomplekset. Men han tilføyer at dette først og fremst er opp til politikerne.

– Det er mulighet til å finne en løsning, hvis politikerne vil, sier Fjeldheim.

I strid med FN-konvensjon?

Advokat Helge Skogseth Berg, som er engasjert av NAL, mener rivingen kan være i strid med internasjonale konvensjoner, som går foran norsk lov. Det er FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter han viser til.

– Hvis konvensjonen beskytter Y-blokka, vil ikke vedtaket om riving være lovlig, sier advokat Helge Skogseth Berg i Lynx Advokatfirma.

– I vedtaket er lovligheten av rivingen kun vurdert etter den statlig reguleringsplan, og det er ikke tatt stilling til om konvensjonen har betydning for selve vedtaket, noe som kan være en lovanvendelsesfeil av samme type som det vi nylig har sett i NAV-saken, sier Berg til NTB.

Saken kan dermed klages inn både for domstolene og Sivilombudsmannen.

Picasso-kunst

Rivingen av Y-blokka har skapt stort engasjement. Det karakteristiske bygget i regjeringskvartalet inneholder flere verker av Pablo Picasso. Det mest kjente er «Fiskerne», som er en integrert del av fasaden. Det er bestemt at verket skal tas vare på og bli en del av det nye regjeringskvartalet, selv om resten av bygget blir revet.

Blant argumentene for riving har vært at regjeringskvartalet ikke kan bygges over Ring 1, som går i tunnel under deler av Y-blokka.

Powered by Labrador CMS