Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kommunalminister Monica Mæland: Ingen grunn til å vurdere riving av Y-blokka på nytt

Kommunalminister Mæland (H) mener det ikke er kommet noen nye momenter som tilsier en ny vurdering av riving av Y-blokka, slik Fylkesmannen ber om.

Publisert

I en skriftlig kommentar viser kommunaminister Monica Mæland (H) kun til Fylkesmannens juridiske vurdering: At rivingsvedtaket er i tråd med den statlige reguleringsplanen og lovlig.

— Jeg er glad for at Fylkesmannen bekrefter at rivevedtaket er gyldig, og at vi nå kan gå videre i arbeidet med å bygge et åpent, trygt og grønt regjeringskvartal som vi alle kan være stolte av, sier Mæland i en skriftlig kommentar til NTB.

Mange klager

Mæland viser til at flertallet på Stortinget i juni sluttet seg til regjeringens planer.

— Det er overraskende at statsråden overhodet ikke reflekterer over så sterke utsagn som kom fra Fylkesmannen, og at det avvises så kontant, sier president Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund (NAL) til NTB.

NAL, Oslo arkitektforening og, Fortidsminneforeningen hadde klaget på Oslo kommunes vedtak som tillater riving av blokka. Det samme hadde International Council on Monuments and Sites, som er rådgiver for UNESCO.

Beklager regjeringens hastverk

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland kunne ikke annet enn å konstatere at hun ikke har mulighet til å overprøve regjeringens beslutning, men skriver i konklusjonen :

«Til tross for at det nå foreligger et juridisk endelig vedtak som tillater riving, vil fylkesmannen sterkt beklage om man nå går videre med en rask og uopprettelig gjennomføring av vedtaket uten at departementet/ regjeringen foretar en ny vurdering av de tunge innvendingene som er kommet mot rivingen

Hun viser til innsigelsene fra Riksantikvaren, Byantikvaren og andre arkitektur- og kulturminnemiljøer, som peker på at bygget har anerkjente arkitektur-, kunst- og kulturminneverdier.

Til sivilombudsmannen?

Eneste mulighet til å overprøve vedtaket, er å gå til domstolen eller Sivilombudsmannen, ifølge vedtaket.

Fortidsminneforeningen vil nå be Sivilombudsmannen vurdere saken, opplyser generalsekretær Ola Fjeldheim.

Også arkitektforbundet vurderer å ta saken til domstolen eller Sivilombudsmannen og har engasjert advokat Helge Skogseth Berg. Han mener rivingen kan være i strid med internasjonale konvensjoner, som står over norsk lov. Det er FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter han viser til.

— Hvis konvensjonen beskytter Y-blokka, vil ikke vedtaket om riving være lovlig, sier advokat Helge Skogseth Berg i Lynx Advokatfirma.

– I vedtaket er lovligheten av rivingen kun vurdert etter den statlig reguleringsplan. Det er ikke tatt stilling til om konvensjonen har betydning for selve vedtaket, noe som kan være en lovanvendelsesfeil av samme type som det vi nylig har sett i Nav-saken, sier Berg til NTB.

Picasso-kunst

Han opplyser at han sendt har sendt en begjæring om utsatt iverksettelse av rivingsvedtaket, men at Fylkesmannen ikke har tatt stilling til den. Svarstad Haugland vil få en påminnelse fra arkitektforbundets advokat om dette.

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg at det ikke er satt noen dato for når rivingen skal starte. Det er Veidekke som har fått i oppdrag å utføre jobben.

Rivingen av Y-blokka har skapt stort engasjement. Det karakteristiske bygget inneholder flere verker av Pablo Picasso. Det mest kjente er «Fiskerne», som er en integrert del av fasaden. Det er bestemt at verket skal tas vare på og bli en del av det nye regjeringskvartalet, selv om resten av bygget blir revet.

Blant argumentene for riving har vært at regjeringskvartalet ikke kan bygges over Ring 1, som går i tunnel under deler av Y-blokka.

Powered by Labrador CMS