Oslo huser 250 flyktninger til neste år. Det laveste antallet siden 2008. Illustrasjonsfoto: Nils Inge Kruhaug / NTB scanpix

Flyktninger til Oslo bosettes på Oslo vest i kommende år

Oslo mottar det laveste antallet flyktninger på ti år, 50 færre enn bystyret har gått inn for.

Publisert

Byrådet har i dag akseptert anmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om å bosette 250 flyktninger i Oslo i 2019. Opprinnelig hadde byrådet planlagt for bosetting av 300 flyktninger.

– Hvis IMDi kommer med en ny anmodning som ligger innenfor rammen av 300 flyktninger vil vi akseptere det, sier Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for eldre, helse og arbeid, som også har ansvar for integrering i byrådet.

Totalt har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet bedt norske kommuner om å ta imot 5 350 flyktninger i 2019. 150 av disse er enslige mindreårige flyktninger.

Flere på vestkanten

Mange av de nye flyktningene vil bli bosatt på vestkanten. Byrådet foreslo i 2017 å endre kriteriene for bosetting av flyktninger, slik at bydeler med færrest innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn bosetter flest flyktninger.

– Byrådet ønsker en bedre fordeling av byens etniske og kulturelle mangfold og at nyankomne i større grad skal bli eksponert for norsk språk og kultur, sier Tellevik Dahl.

Byråd Tone Tellevik Dahl mener overgangen til arbeid og utdanning etter introduksjonsprogrammet for flyktninger er for lav i Oslo. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

Lærer norsk og samfunnskunnskap

Flyktninger som bosettes i Oslo kommune har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet. Gjennom programmet skal flyktninger lære norsk og få kunnskap om det norske samfunnet. De vil også få prøve seg i arbeidslivet.

– Vi innfører en egen standard med felles krav og forventninger til integreringsarbeidet i alle bydeler. Overgangen til arbeid og utdanning etter introduksjonsprogram for flyktninger er for lav i Oslo. Forbedringen i introduksjonsprogrammet skal hjelpe flere ut i utdanning og varig arbeid, slik at de kan klare seg selv økonomisk, sier Tellevik Dahl i en pressemelding.

Laveste på ti år

Det er bystyret som etter forslag fra byrådet vedtar hvor mange flyktninger kommunen skal ta imot. Bystyret har for 2019 vedtatt bosetting av 300 flyktninger.

Bosettingen i 2019 blir den laveste siden 2008 da Oslo kommune bosatte 240 flyktninger. Her er oversikten siden 2013.

  • 2013: 450
  • 2014: 400
  • 2015: 811
  • 2016: 1000
  • 2017: 850
  • 2018: 350
Powered by Labrador CMS