DEBATT

Som lokalpolitiker Oslo Senterpartiet mener jeg at det er kjempeviktig med en bred og tverrpolitisk allianse mot rasisme og hat, sier Almir Martin i denne kronikken.

— Shoaib Sultan burde ønske Maria Zähler velkommen i kampen mot rasisme

— Det å stille opp på en motmarkering mot Sian, slik FrPs Maria Zähler gjorde, viser at hun faktisk har endret sine standpunkter. Jeg håper og tror hun også vil stille opp i fremtidige markeringer mot rasisme.

Publisert

Etter å ha lest kronikken til bystyrepolitiker Shoaib Sultan for MDG i VårtOslo, synes jeg han fremstår som veldig utydelig med tanke på IslamNet og Fahad Quereshi.

Han klarer dog å være meget klar og tydelig på hva han mener om Frp-politikeren Maria Zähler og hennes deltagelse som appellant på motmarkeringen mot Sian sist lørdag.

Zähler burde applauderes

Shoiab Sultan burde applaudere at Zähler tar avstand fra tidligere retorikk. Dette gjorde hun klart og tydelig i en Facebook-status dagen før motmarkeringen på lørdag, hvor hun holdt sin appell mot Sian.

Hvis vi skal følge Shoiab Sultans logikk, burde jo han også ha fått lov til å skifte sine standpunkter når det gjelder synet på homofili i Islam. I perioden mellom 2007-2010 var Shoiab Sultan generalsekretær i Islamsk Råd Norge. Der kom han med en rekke kontroversielle uttalelser, slik som denne i 2007 hos Fri Tanke:

«Jeg mener at homofili er synd siden Koranen forbyr det. Men jeg mener selvsagt ikke at man skal dømmes til døden for det».

Shoaib Sultan beklaget i 2015 dette utsagnet og uttalte at han personlig ikke mener at homofili er synd.

Oppfordret til deltagelse

I 2008 oppfordret Sultan alle muslimer til å delta i en demonstrasjon mot lovforslaget som ville åpne for homofile og lesbiske ekteskap.

Dette lovforslaget ble vedtatt samme år. Dette sa han den gangen: «Islamsk Råd vil støtte opp under ekteskapets prinsipper, og oppfordrer muslimer i hele landet til å delta i marsjen mot lovforslaget». Også dette utsagnet har han i ettertid beklaget.

Forskjellen mellom Shoaib Sultans og Fahad Qureshis uttalelser om homofili er at sistnevnte mente at man skal straffe homofile i islam med dødsstraff. IslamNet-lederen har også tatt avstand fra sine tidligere uttalelser vedrørende homofili og dødsstraff. Det må sies å være et lite skritt for dem i riktig, liberal retning.

Vil vi se Qureshi i pride parade?

Et stort skritt ville vært om IslamNet engang i fremtiden bestemmer seg for å delta i Pride-paraden, da alle er likeverdige bare i kraft av å være menneske, som er verdigrunnlaget våre liberale demokratier bygger på. Det er da man gjør ord om til handling, slik Zähler gjorde på lørdag under motmarkeringen.

Alle kan skrive og ta avstand fra sine tidligere uttalelser, men det å faktisk stille opp på en motmarkering mot Sian slik Zähler gjorde, mener jeg viser at hun faktisk har endret sine standpunkter til det bedre. Jeg håper og tror at hun vil stille opp i fremtidige markeringer mot rasisme.

Bred allianse mot rasisme og hat

Som lokalpolitiker i Oslo - Senterpartiet mener jeg at det er kjempeviktig med en bred og tverrpolitisk allianse mot rasisme og hat. Det er ikke ofte politikere tør å endre sine standpunkter offentlig, slik Zähler har gjort og slik til og med Shoaib Sultan har gjort. Sultan burde ønske Zähler velkommen inn i kampen mot rasisme.

Hvis Fahad Qureshi og IslamNet mot formodning stiller opp i Pride, mener jeg at vi må ta dem imot med åpne armer, la fortid være fortid og heller fokusere på nåtiden. Det er gjennom fellesskap på tvers av politiske og religiøse forskjeller vi sammen kan skape en felles og sterk front mot hat og rasisme.

Powered by Labrador CMS