Statsminister Erna Solberg (H) og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) besøker 10. trinn på Apalløkka skole i mai i år.

Tiendeklassinger fikk bedre standpunktkarakter. Oslo med høyest snitt i landet

— Koronakrisen endret betingelsene for karaktersetting denne våren, og det blir interessant å se nærmere på årsakene til endringen vi ser i årets resultater, sier Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet.

Publisert

Årets tiendeklassinger fikk avlyst eksamen på grunn av koronapandemien og har kun standpunktkarakterer på vitnemålet. Elevene hadde en spesiell vår med en lang periode med hjemmeskole før de fikk vende tilbake til klasserommene.

Elever i Oslo fikk de høyeste karakterene i Norge, med 44,9 grunnskolepoeng i gjennomsnitt. De to fylkene med lavest snitt er Agder og Vestfold og Telemark, hvor elevene fikk henholdsvis 42,3 og 42,4 i snitt.

Økte i alle fag unntatt musikk og håndverk

Økningen i karakterer gjelder både jenter og gutter. Som tidligere år får jenter i snitt bedre karakterer enn guttene, men guttenes snitt har økt mer i år.

Karaktersnittet økte i alle fag unntatt i musikk og håndverk. I disse fagene var gjennomsnittlig standpunktkarakter det samme som i 2019, ifølge Statistisk sentralbyrå.

— I perioden med hjemmeskole denne våren måtte lærerne og skolene arbeide med standpunktvurderinger på andre måter enn til vanlig, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

— Jeg vet at mange har strukket seg langt for elevene sine. Det kan ha gitt elevene bedre muligheter til å få vist hva de har lært. Det kan også ha bidratt til at årets tall skiller seg fra tidligere, mener Melby.

Store forskjeller mellom elevgrupper

Standpunktkarakterene har i gjennomsnitt økt med 0,1 karakter fra 2019.

Den høyeste standpunktkarakteren er i kroppsøving, hvor gjennomsnittlig standpunktkarakter er 4,7. Matematikk har den laveste gjennomsnittlige standpunktkarakteren med 3,8.

I flere fag er det store forskjeller mellom ulike elevgrupper. Elever som har foreldre uten høyere utdanning, har en gjennomsnittlig standpunktkarakter på 3,0 i matematikk. For elever som har foreldre med mer enn fire års utdannelse på universitets- og høyskolenivå, er gjennomsnittlig karakter i matematikk 4,5.

Normalt får elevene noe svakere karakterer på skriftlig eksamen enn i standpunkt. Kunnskapsdepartementet skriver i en pressemelding at avlyste eksamener er noe av årsaken, men slett ikke hele årsaken, til økningen i grunnskolepoeng.

Bedre tid til vurdering

Departementet viser blant annet til at skolene har hatt bedre tid til å vurdere elevene ettersom eksamen var avlyst.

— Vi følger nøye med på elevenes resultater fra år til år og gjør analyser av forholdet mellom eksamenskarakterer og standpunktkarakterer. Koronakrisen endret betingelsene for karaktersetting denne våren, og det blir interessant å se nærmere på årsakene til endringen vi ser i årets resultater, sier Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet.

Ungdomsskoleelevene konkurrerer i hovedsak med elever fra samme årskull ved opptak til videregående skole, og det økte karaktersnittet har derfor trolig ikke store praktiske konsekvenser for elevene, skriver Kunnskapsdepartementet.

Powered by Labrador CMS