Artikkelforfatteren mener Grefsenveien må tilrettelegges for syklister. Foto: Helge Høifødt / Wikimedia Commons

– Grefsenveien trenger sykkeltilrettelegging. I dag er veien miserabel og elendig

Folk som bor og jobber i Storo- og Nydalen-områdene går lei av folk utenfra som tetter igjen gatene med arealsløsende biler som spyr ut eksos.

Publisert

Grefsenveien skal oppgraderes. Planene er lagt, og noen beboere har laget et opprop mot endringer, som alltid. Oppropet følger et kjent mønster. Man bedyrer å være for sykkeltilrettelegging på et teoretisk nivå, men er imot det overalt hvor det faktisk blir foreslått.

En av begrunnelsene er at det er så få syklister i Grefsenveien. Det stemmer. I dag velger vi den bort.

Jeg er selv blant dem som har valgt den bort. Jeg jobber på Storo og var en stund medlem av Oslo Styrkeløftklubb, som holder til på Frysja. En skulle tro det var en smal sak å følge Grefsenveien oppover til jeg var fremme, i rolige omgivelser, fjernt fra eksosen langs Ring 3. Dessverre er Grefsenveien så miserabel og elendig at jeg valgte den bort for å heller følge Ring 3 nordover til enten Maridalsveien eller turstien langs Akerselva.

Enkle sykkelveier er gode sykkelveier

De rutene ville jeg i utgansgpunktet antatt ikke var særlig interessante for de som bor på Grefsen. De krever at man først beveger seg et stykke vestover, i stedet for å bare begynne på turen nedover med en gang. Likevel har enkelte klart å foreslå at turstien ikke bare skal fylles opp med pendlere fra Frysja, men også Kjelsås og Grefsen.

Å forbedre Grefsenveien ville skånt turstien, og gitt de som bor i området en enkel måte å komme seg nedover, uten å måtte planlegge og rådføre seg med kart og andre om hvordan man kan gjøre det uten å bli drept eller lemlestet.

Morells vei trekkes også frem som et mulig alternativ. Det hadde sikkert fungert fint å trille ned en bratt bakke i stor hastighet for de som skal på jobb om morgenen. Skolebarna og foreldrene ved Morellbakken skole derimot, vil neppe foretrekke at man legger opp til økt trafikk forbi skolen.

Ved å holde seg til Grefsenveien, holder man seg til hovedveien. Når man kommer opp fra Storokrysset er det det enkleste. Ikke bare fordi man slipper å svinge av eller vite at man bør svinge av, men også fordi det er flatere. Enkle sykkelveier er gode sykkelveier.

I beste fall en kronglete omvei

Forslagsstillerne ønsker også en utredning av en alternativ kryssing av Ring 3 mellom Morells vei og trikkehallen, som ikke skal gå gjennom Storokrysset. Området mellom Morells vei og Grefsenveien består omtrent i sin helhet av Storokrysset. Sør for Storokrysset ligger T-banen og jernbanen.

Å krysse utenom Storokrysset ville krevd enten store broer eller dype tunneler. På østsiden ville de gått rett inn i hagen til noen. På vestsiden inn i en bygningsvegg. Det blir i beste fall en kronglete omvei, i stedet for å følge veien som forslagsstillerne vil gi bort til motortrafikken. Kravet bærer preg av noen som sier de er for tilrettelegging for myke trafikanter, men egentlig bare ønsker å få folk vekk så de kan kjøre mest mulig bil med færrest mulig hensyn.

Spill på lag med fremtiden

Storo- og Nydalen-områdene har endret seg voldsomt de siste årene, og er fortsatt i stor endring. Tettheten øker, og det krever at man prioriterer arealeffektive transportformer. De som bor og jobber i disse tette områdene gjør nettopp det og tilpasser seg. Men de går også lei av folk utenfra som tetter igjen gatene med arealsløsende biler. Dobbelt ille er det om de spyr ut eksos.

Folk i forsteder som Grefsen, kommer til å slite stadig mer dersom de prøver å tviholde på massebilismen. Særlig for korte turer som ned til den nye kinoen på Storo. Byen de vil besøke foretrekker at de kommer med trikk eller på sykkel. Da må Grefsenveien tilrettelegges for det.

Powered by Labrador CMS