Barn ned i 12-årsalderen blir å finne i trafikken med de nye reglene for elsparkesykler.

Åtte av ti støtter aldersgrense for bruk av elsparkesykkel

I en ny spørreundersøkelse ønsker flertallet en høyere aldersgrense for bruk av elsparkesykkel enn det som er vedtatt. – Vi er bekymret for at barn helt ned i 12-års alderen blir å finne i veibanen sammen med biler og busser.

Publisert

I en fersk spørreundersøkelse for Tryg Forsikring og Trygg Trafikk støtter 85 prosent at det innføres nedre aldersgrense ved bruk av elsparkesykkel. De fleste ønsker at aldersgrensen skal gå ved 16 år.

– Med de nye reglene som blir innført om kort tid, vil det innføres en nedre aldersgrense ved 12 år. 44 prosent av de spurte i undersøkelsen mener denne grensen bør gå ved 16 år, forteller Torbjørn Brandeggen, fra Tryg Forsikring i en pressemelding.

Bekymret for sikkerheten

Elsparkesyklene kan lovlig kjøre i 20 km/t, og skal nå klassifiseres som motorvogn. Dersom det i tillegg kommer et forbud mot å kjøre på fortau uten at aldersgrensen heves, betyr det at barn helt ned i 12-års alderen blir å finne i veibanen sammen med biler og busser.

– Vi er bekymret for sikkerheten til de yngste og mener at aldersgrensen bør gå ved 16 år, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen.

– Vi er bekymret for sikkerheten til de yngste og mener at aldersgrensen bør gå ved 16 år, sier Tryg forsikring.

De nye reglene

Slik blir de nye reglene for elsparkesykkel:

  • Promillegrense på 0,2.
  • Omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn».
  • Nedre aldersgrense på 12 år.
  • Påbudt med hjelm for barn under 15 år.

I tillegg er disse innstrammingene til utredning og kan bli innført:

  • Forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier.
  • Kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven.
  • Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring.
Powered by Labrador CMS