Rettssaken mot en mann med bakgrunn fra kultur og medier startet i Oslo tingrett tirsdag. Han er tiltalt for ni voldtekter og for seksuell omgang med en person under 16 år. Til sammen ni fornærmede er representert av sju bistandsadvokater – blant annet Marte Svarstad Brodtkorb (fra venstre), Trine Beate Omland, Thomas Michael Benestad og Camilla Hunn. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Voldtektstiltalt medieleder hevder seg utsatt for mobbing, rykter og hevn

Den tidligere medielederen som er tiltalt for ni voldtekter, erklærte seg ikke skyldig i noen av forholdene da tiltalen ble lest opp i retten.

Publisert

Gjentatte ganger svarte den 50 år gamle oslomannen «nei» på tingrettsdommerens spørsmål om han erkjente skyld etter hvert som de mange tiltalepostene ble lest opp av aktor. I sine politiforklaringer har han pekt på en rekke motiver for hvorfor de fornærmede i saken har forklart seg uriktig om ham og om forholdene i tiltalen.

– Det er sjalusi, hevn, at han er blitt utsatt for en mobbekampanje og at det har vært massiv ryktespredning i miljøet. Han har også framholdt at de fornærmede er påvirket av hverandre, dels påvirket av medieomtalen og metoo-kampanjen som startet i 2017. Og det har vært snakk om falske minner, sa aktor, statsadvokat Trude Antonsen, da hun holdt sitt innledningsforedrag for retten.

Den omfattende voldtektssaken startet i Oslo tingrett tirsdag morgen. Saken er viet betydelig interesse, og samtlige tilhørerplasser i rettssalen var besatt da dommeren satt retten.

Rus, sex og festing

Den tidligere medielederen er tiltalt for å ha forgrepet seg på til sammen ni fornærmede. De aller fleste av forholdene dreier seg om voldtekt av unge kvinner som ifølge tiltalen var ute av stand til å motsette seg tiltaltes handlinger fordi de var berusede, sov eller begge deler. En av tiltalepostene gjelder seksuell omgang med en person under 16 år.

Voldtektene skal i stor grad ha skjedd i forbindelse med fester og nachspiel, hvor det skal ha vært utstrakt bruk av rus – alkohol og narkotika.

– Det er ingen uenighet om at det har vært en seksualisert stemning i tilknytning til festene, særlig nachspiel, og da seksuell omgang. Både frivillig, og etter påtalemyndighetens syn slik det fremkommer av tiltalen, sa Antonsen.

Tiltalte har tidligere vært en sentral aktør i Oslos uteliv og har vært tilknyttet medier, festivaler og utesteder.

Tilhørte samme miljø

– De fornærmede har i større eller mindre grad vært en del av miljøet rundt tiltalte. Noen har jobbet for ham. Flere har vært venn eller bekjent av tiltalte i lang tid, både før og etter at forholdet i tiltalen fant sted, sa Antonsen.

Mannens forsvarer, advokat Elisabeth Myhre, varsler betydelig bevisførsel om vitnepsykologi og minnepåvirkning. Den lange tiden som er gått mellom anmeldelse og påtale har bidratt til at rykter og påstander har versert i det sosiale miljøet tiltalte og de fornærmede tilhører, hevder hun.

Chattelogger som bevis

– Tidsaspektet representerer en feilkilde som må tas på alvor, sa hun i sin merknader til innledningsforedraget.

– Det blir også sentralt hvordan relasjonene mellom tiltalte og de fornærmede har vært. Vi har et omfattende bevismateriale, blant annet bestående av tidsnære chattelogger og tidsnære bilder. Dette er bevis som belyser relasjoner, også rundt handlingene i tiltalen, sa Myhre.

Powered by Labrador CMS