800 vigsler gjennomført i Metodistkirken kan være ugyldige. Nå ser Statsforvalteren i Oslo og Viken på muligheten for å ettergodkjenne ekteskapene.
800 vigsler gjennomført i Metodistkirken kan være ugyldige. Nå ser Statsforvalteren i Oslo og Viken på muligheten for å ettergodkjenne ekteskapene.

Hundrevis av ekteskap mulig ugyldige – Statsforvalteren foreslår ettergodkjenning

Over 800 ekteskap inngått i Metodistkirken kan være ugyldige. Statsforvalteren i Oslo og Viken ønsker å ettergodkjenne ekteskapene.

Publisert

Mellom 1991 og 2023 kan Metodistkirken i Norge, som er et kristent, protestantisk kirkesamfunn som hører til internasjonale United Methodist Church, ha benyttet en vigselsliturgi som ikke har vært godkjent av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

I Oslo har Metodistkirken flere menigheter, Centralkirken i St. Olavs gate samt på Grünerløkka i Thorvald Meyers gate og i Bergensgata på Bjølsen.

Fremmer løsning

Konsekvensen av bruken av den ikke-godkjente vigselsliturgien kan være at nærmere 800 ekteskap er ugyldige.

I et brev til Bufdir fremmer Statsforvalteren i Oslo og Viken en mulig løsning, skriver avisa Dagen.

Statsforvalteren viser til at de i 2016 fikk myndighet til å ettergodkjenne ekteskap. 

I brevet ber de derfor om bekreftelse på at de skal håndtere søknadene fra de rundt 800 ekteparene i Metodistkirken og ettergodkjenne dem.

Ikke nødvendigvis ugyldige

Professor John Asland ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo sier til avisa Vårt Land at ekteskapene ikke nødvendigvis er ugyldige.

Han mener alle versjonene av Metodistkirkens vigselsliturgi inneholder de kravene som ekteskapsloven stiller.

Powered by Labrador CMS