Heltidspolitikere i bystyret tjener 899.077 kroner årlig, mens ordfører og byrådsleder får 1,4 millioner. Nå fryses politikerlønningene i Oslo.

Politikerlønninger i Oslo økes ikke: - Uavklart hvor lenge de fryses

Alle partier unntatt Rødt vil onsdag stemme for å foreløpig fryse lønningene til byrådet, ordføreren og heltidspolitikerne i bystyret. Men det er ikke koronakrisen og Oslo kommunes milliardutgifter som er årsaken.

Publisert

Det er byrådspartiene Ap, SV og MDG som i onsdagens digitale bystyremøte vil fremme forslaget om å fryse politikerlønningene i Oslo. Og slik det ligger an nå vil et flertall i bystyret slutte seg til forslaget på onsdag.

Bakgrunnen for forslaget fra Ap, SV og MDG er et vedtak fattet av Stortinget sist uke, der nasjonalforsamlingen fryser alle stortings- og regjeringsmedlemmenes lønninger inntil en ny lønnskommisjon er på plass.

Rødt mener derimot forslaget ikke går langt nok. Og foreslår å fryse lønningene helt frem til og med kommunevalget i 2023.

Tjener 899.077 kroner i året

— Denne debatten var der før koronapandemien også. Men det gjør det ikke mindre aktuelt å fryse lønningene, sier Frode Jacobsen (Ap).

Frode Jacobsen (Ap).

Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret viser til den nye kommisjonen som skal fastsette de nasjonale politikerlønningene. Det er nemlig slik at Oslos heltidspolitikere i bystyret og byrådet har en prosentvis litt lavere godtgjørelse enn stortingsrepresentantene og regjeringsmedlemmene.

— Hvor lenge Oslos politikerlønninger fryses er uavklart. Nå avventer vi hva som kommer fra Stortinget og det nye utvalget som skal vurdere hvordan lønn fastsettes. Og da sier vi frys i Oslo nå, forklarer Jacobsen.

Ap-politikeren er leder av bystyrets finansutvalg og har en årlig godgjørelse, som politikerlønningene formelt kalles, på 899.077 kroner. Frode Jacobsens lønn utgjør 91 prosent av en stortingsrepresentants årlige utbetaling.

— Uaktuelt å kutte lønningene

Ordfører Marianne Borgen og byrådsleder Raymond Johansen har høyest lønn av alle Oslos heltidspolitikere. De to har en årlig godtgjørelse på 1.410.073 kroner. Dette er tilsvarende det statsrådene i regjeringen tjener.

Men med koronapandemien og en svært vanskelig økonomisk situasjon for Oslo kommune, ville det ikke vært mer aktuelt å kutte i lønningene?

— Det er ikke aktuelt å kutte lønninger. Men det er klart at i den økonomiske situasjonen vi er i, så er det blitt aktualisert å fryse godtgjørelsene. Så skal vi først se hva som kommer fra Stortinget når det nye utvalget er ferdig med sitt arbeid, sier Frode Jacobsen.

Rødt og Eivor Evenrud mener politikerlønningene må fryses ut hele perioden.

— Vi tjener bra i dag, men husk at de oslopolitikerne som lønnes har sagt ja til disse vervene med de pliktene og den uforutsigbarheten det medfører. Selv om vi skal huske at vi er privilegerte, så synes jeg ikke noe om å kutte egen lønn, sier Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret.

Når saken behandles i det digitale bystyremøtet onsdag, vil Rødt fremme sitt alternative forslag om å tidfeste frysing av politikerlønningene til ut bystyreperioden. Med andre ord skal ikke lønningene kunne økes før kommunevalget i 2023.

— Har økt lønningene på autopilot

— I Oslo har politikerne de siste 20 årene fulgt et vedtak om at man "følger Stortinget" i satsene for godtgjørelse til heltidspolitikere. Godtgjørelsene for heltidsverv i Oslo bystyre og i byrådet har derfor økt på autopilot hvert eneste år, sier Rødts gruppeleder Eivor Evenrud.

— I 2000 var godtgjørelsen for vervet som ordfører 610.000 kroner årlig, vervet som byråd var 550.000 kroner og utvalgsleder i bystyret på 400.000 hvert år. Da byrådet tiltrådte etter valget i 2015, var godtgjørelsen for ordfører og byrådsleder på 1.264.000 kroner.

— I år, 2020, er godtgjørelsen for vervene som ordfører og byrådsleder på over 1,4 millioner, vervet som byråd 1.269.066 kroner. Og vervene som utvalgsleder og nestleder på 899.077 kroner, skriver Rødt i begrunnelsen til sitt forslag.

— De færreste av kommunens egne ansatte kan vise til noe i nærheten av samme lønnsutvikling. For å få ned forskjellene i utviklingen mellom politikerlønninger og ordinære lønninger i Oslo, bør politikerlønningene fryses ut denne bystyreperioden, foreslår Rødt.

Powered by Labrador CMS