DEBATT

Oslo 20231025. Byrådsleder Eirik Lae Solberg presenterer det nye byrådet for Oslo onsdag.
Som innbygger skal man kunne kikke kommunen i kortene – derfor gjeninnfører vi bruker- og pårørendeundersøkelser i eldreomsorgen. Her byrådsleder Eirik Lae Solberg kort tid etter tiltredelsen.

– 100 dager ved makten i Oslo. Dette har vi fått til

I disse dager markerer Oslos Høyre-/Venstre-byråd sine første 100 dager ved roret. Byrådsleder Eirik Lae Solberg har kneppet opp de rødgrønne tvangstrøyene som på mange områder hindret kommunens innbyggere og virksomheter i å gjøre fornuftige valg.

Publisert

Det borgerlige byrådet har gått inn for:

Frihet til å velge videregående skole. Frihet til å etablere private barnehager. Frihet for private til å konkurrere med kommunen om å bygge sykehjem, og om å bygge ladestasjoner på offentlige parkeringsplasser. Frihet til å bygge mindre leiligheter i indre by.

Frihet for skolene til å bruke penger på lærere eller læremidler fremfor gratis skolemat. Og frihet for den enkelte til å beholde mer av egen inntekt gjennom redusert eiendomsskatt i dyrtiden vi kjenner på nå.

Matverter på sykehjemmene

Dette er helt nye toner etter åtte år med rødgrønt styre, og bare noen av «100-dagersløftene» byrådet Lae Solberg allerede har innfridd. Løfter som betyr mye for mangfold, valgfrihet og bedre tjenester i byen vår. Men Høyre og Venstre er også opptatt av at kommunens oppgaver skal utføres med kvalitet og åpenhet. Derfor har vi også igangsatt arbeid på en rekke andre områder:

Byrådet setter i gang forsøk med egne matverter på sykehjemmene, og i løpet av våren kommer det en handlingsplan om etterutdanning og videreutdanning av kommunens helsepersonell. Barnehagene får frihet til å fastsette eget kostøre, slik at barna får god og næringsrik mat. Og de får lov til å servere barna kjøtt av og til uten at politikerne skal blande seg opp i det.

Det siste har vi fått til med hjelp fra byrådets gode samarbeidspartier Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, som også bidro til at budsjettet for asfaltering og veivedlikehold er rekordhøyt i 2024.

Gjeninnfører brukerundersøkelser

Som innbygger skal man kunne kikke kommunen i kortene – derfor gjeninnfører vi bruker- og pårørendeundersøkelser i eldreomsorgen. Resultatene skal selvsagt offentliggjøres. Ventelister og avslag på sykehjemsplass skal publiseres, og alle eldre skal nå få informasjon om sin rett til fritt brukervalg for hjemmetjenester.

Elever skal få utvikle sine talenter gjennom profilskoler både på ungdomstrinnet og i videregående skole. Eksamen skal beholdes, og for å sikre gode klassemiljøer skal det fortsatt gis karakterer i orden og oppførsel.

Mindre frustrasjon lokalt

Skal det være rom for å gjennomføre kvalitetsløft i kommunens kjerneoppgaver, må byrådet og flertallspartiene gjøre det viktigste først fremfor symboltiltak ingen har bedt om - for penger kommunen ikke har.

Derfor er det blågrønne byrådet mer opptatt av å bygge sammenhengende sykkelveier enn å telle meter, som lokalt bare skaper frustrasjon i lokalmiljøer som Torshov og Vinderen.

Derfor skal kommunen bruke betydelig kortere tid på å behandle reguleringssaker, slik at det bygges flere boliger som gjør det mulig å bo i Oslo med en helt alminnelig inntekt. Og derfor har byrådet allerede startet salgsprosesser for tolv ubrukte kommunale eiendommer med til sammen 38 bygg.

Høyre-/Venstre-byrådet har gjort imponerende mye på bare 100 dager.

Powered by Labrador CMS