Ap-plakat med Raymond Johansen klistret over Rødt og 1. kandidat Siavash Mobasheri. Valg 2023. Foto: Rødt
Raymond Johansen er kanskje ute av oslopolitikken for godt etter dagens vedtak.

Raymond Johansen går ut av bystyret. Får fritak fra alle sine verv

– Raymond Johansens nye jobb gjør det til en vesentlig ulempe å ha bystyreverv, var innstillingen til bystyrets forretningsutvalg.

Publisert

– Jeg har hatt æren og gleden av å lede byen som byrådsleder gjennom de siste åtte årene, skriver Raymond Johansen (Ap) i fritakssøknaden han har sendt til ordfører Anne Lindboe (H).

Johansen var Arbeiderpartiets toppkandidat ved fjorårets kommunevalg. Men etter den borgerlige valgseieren måtte Ap, SV og MDG overlate byrådskontorene til Høyre og Venstre.

Viser til høy reisebelastning

Johansen var imidlertid ikke arbeidsledig særlig lenge. Allerede mens han mottok etterlønn som byrådsleder ble det klart at Norsk Folkehjelp hadde ansatt ham som ny generalsekretær.

Det er særlig reisebelastningen i den nye jobben Johansen bruker som argument for å få innvilget fritak fra vervet som bystyremedlem.

– Å sitte i bystyret vil innebære mye fravær fra møtene, slik at jeg ikke kan ivareta det vervet på en tilfredsstillende måte. Jeg mener det er riktig for bystyret, bystyrekolleger og varamedlemmer i Arbeiderpartiets gruppe og meg selv at jeg søker fritak, skriver Johansen i søknaden.

Kommuneloven

Rent formelt viser han til kommunelovens paragraf 15 når han ber ordføreren og bystyret innvilge fritakssøknaden:

"Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet."

Forretningsutvalget gikk enstemmig inn for at Raymond Johansen får fritak for møtene i bystyret og bystyrets utvalg. Dermed forsvinner Raymond Johansen kanskje fra oslopolitikken for godt.

Øverste sjef for ansatte i 35 land

– Det var helt umulig for meg å vite da jeg sa ja til nominasjonen i 2022 at jeg 3. januar 2024 skulle inneha jobben som generalsekretær i Norsk Folkehjelp, skriver Johansen.

Han påpeker at han nå er øverste sjef for en organisasjon med 3.200 ansatte fordelt på 35 land på ulike kontinenter.

– Mye av aktiviteten er i land langt unna Norge. Arbeidet som generalsekretær innebærer veldig mye reising på kort varsel, hvor det er umulig å ta hensyn til andre aktiviteter, sier den tidligere byrådslederen.

Powered by Labrador CMS