Snøfonn dekket av gummigranulat fra kunstgressbane. Foto: Thomas Hartnik, Miljødirektoratet.

– Oslo kommune bør ta en mer ledende rolle i arbeidet for å redusere mengden forurenset plast i våre lokalmiljøer

Det er på tide at Høyres forslag om mer miljøvennlige kunstgressbaner nå er fulgt opp av byrådet og at Oslo kommune har bestilt sin første granulatfrie kunstgress.

Publisert

I flere innlegg har Miljøpartiet de Grønne uttalt at de ønsker å gjøre Oslo til en internasjonal foregangsby i kampen mot plastforurensing. Kampropet denne gangen dreier seg om å gjøre byens kunstgressbaner mer miljøvennlig ved å fase ut bruken av gummigranulater.

Budskapet er Høyre helt enig i, og det er fint at Miljøpartiet endelig er kommet på banen i denne saken. Vi stiller oss imidlertid undrende til at Miljøpartiet profilerer seg på å slå inn åpne dører. For etter initiativ og påtrykk fra Høyre, er det allerede vedtatt at kommunens kunstgressbaner skal bli mer miljøvennlige.

Skjedde etter påtrykk fra Høyre

Et enstemmig bystyre vedtok like før jul i fjor Høyres forslag om å fase inn mer miljøvennlige kunstgressbaner. Høyre sørget blant annet for at Oslo kommune skal ha et bedre og tettere samarbeid med aktuelle kommuner og forskningsmiljøer, som Senter for idrettsanlegg og teknologi. Hensikten er å prøve ut og utvikle flere miljøvennlige løsninger på kommunens kunstgressbaner.

Høyre fikk også gjennomslag for at kommunen skal benytte seg av innovative innkjøp for å fremme utviklingen av mer miljøvennlig kunstgressgranulat og at granulatene som prøves ut skal være nedbrytbare.

Granulatfrie kunstgressbane på Klosterenga

Oslo skal ha som mål å være verdens mest miljø- og klimavennlige storby. Når vi tar vare på vårt lokale miljø, reduserer vi også vårt globale klimafotavtrykk. Det er uomtvistelig at plastmaterialer og mikroplast forsøpler og forurenser naturen og marine farvann og at mikrogranulater fra kunstgressbaner utgjør en betydelig andel av denne forsøplingen.

Byrådet har allerede gjort en del arbeid med problematikken, og det er bra. Det er likevel rom for at Oslo kommune tar en mer offensiv og ledende rolle i arbeidet for å redusere mengden forurenset plast i vårt lokale miljø.

Det er derfor svært gledelig at Høyres forslag om mer miljøvennlige kunstgressbaner nå er fulgt opp av byrådet, og at Oslo kommune har bestilt sin første granulatfrie kunstgressbane til Klosterenga i Gamle Oslo.

Powered by Labrador CMS