Nye Tøyenbadet er ikke alene om å være et kommunalt prestisjeprosjekt med store budsjettsprekker. Innfelt: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

Nye Tøyenbadet blir 400 millioner dyrere enn forventet. Åpningen utsettes et år

Flere kommunale storprosjekter blir dyrere enn forventet eller foreslås droppet i byrådets reviderte budsjett, som ble fremlagt torsdag.

Publisert

Etter ha holdt stengt siden første nyttårsdag i 2020, skulle nye Tøyenbadet etter planen stå klart for gjenåpning sommeren 2023. Nå viser det seg at åpningen må utsettes et år.

Årsaken er at badet blir 400 millioner kroner dyrere enn først beregnet. Det framgår av revidert budsjett for 2021, som byrådet presenterte torsdag.

Tøyenbadet er ikke alene om å være et kommunalt prestisjeprosjekt med store budsjettsprekker. En ny analyse viser at byggingen av Oslos nye vannforsyning fra Tyrifjorden ligger an til å bli fem milliarder dyrere enn først planlagt.

I tillegg foreslår byrådet å skrinlegge planene om bygging av en ny hovedbrannstasjon på Bryn. Her er kostnadsestimatet nå blitt 2,6 milliarder høyere enn planlagt.

Satser på de hardest rammede etter koronakrisa

Det reviderte budsjettet byrådet la fram bærer tydelig preg av å ha koronaepidemien og dens herjinger i hovedstaden som bakteppe. Etter over et års kamp mot koronasmitten og de skadene den har påført byens befolkning, er det tydelig at byrådet tar sikte på å gi mest til de som har slitt mest under koronaepidemien.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) satser på de som har slitt mest under koronakrisa i årets reviderte budsjett.

— Byrådet har lagt frem vår plan for en gradvis og kontrollert gjenåpning av Oslo. Parallelt med gjenåpningen vil vi starte gjenoppbyggingen av Oslo til en by med lav arbeidsledighet, høy aktivitet i næringslivet og små sosiale forskjeller. Med dette reviderte budsjettet setter vi av midler til å skape arbeid og aktivitet, ta igjen tapt læring i skolen og følge opp de som på ulike måter sliter som følge av pandemien, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Byrådet setter av hele 438 millioner kroner i friske midler til gjenoppbyggingstiltak i det reviderte Oslo-budsjettet for 2021. Målet er å få ned arbeidsledigheten, skape ny aktivitet og redusere de sosiale forskjellene.

Barn, skole, arbeid, kultur og psykisk helse

Gjenoppbyggingstiltakene på 438 millioner kroner fordeles på tre satsingsområder:

  • Oppvekst, kunnskap og frivillighet: 183 millioner kroner, som blant annet går til styrket skolebudsjett, tiltak for økt gjennomføring i videregående skole, økt bemanning i barnehagen og aktiviteter for barn og unge i sommer, herunder oppgradering av badeanleggene på Svarttjern, Sollerudstranda, Katten og Hvervenbukta.
  • Arbeid, næring og kultur: 139 millioner kroner, som blant annet går til avgiftslettelser for næringslivet, tiltak for økt handel i Oslo sentrum, stipender til kunstnere og sommerjobber og ungdomsjobber.
  • Psykisk helse: 116 millioner kroner, som blant annet går til styrking av helsestasjonene og en lang rekke ulike strakstiltak for bedre psykisk helse.
Svarttjern på Romsås er en av badeplassene byrådet bevilger penger til å oppgradere i årets reviderte budsjett.

Byrådet forventer at det er nødvendig at enkelte av tiltakene videreføres ut over 2021 og 142,5 millioner av midlene foreslås derfor avsatt til fond for å videreføre tiltak i 2022 og 2023.

— Pandemien har forsterket forskjellene i byen vår så vi prioriterer derfor den største delen av disse midlene til områder med store levekårsutfordringer som også har opplevd mye smitte. Reparasjonsarbeidet begynner nå, og med dette budsjettet viser byrådet at vi prioriterer barn og unge, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Torkildsen (SV).

Bruker 1,6 milliarder til koronatiltak

Revidert budsjett viser at byrådet totalt vil bruke over 1,6 milliarder kroner til å dekke ekstraordinære kostnader i forbindelse med pandemien i første halvår av 2021. Det inkluderer blant annet 300 mill. kroner til vaksinering.

Øvrige kostnader er blant annet knyttet til testing og økt smittevern i barnehager og skoler, samt til kompensasjon til kommunale virksomheter som Munchmuseet og Oslo Nye Teater. Ut over dette kommer en avsetning på 300 mill. kroner til inntektsbortfall i kollektivselskapet Ruter for en overgangsfase på 6 måneder i etterkant av koronapandemien.

— Det reviderte budsjettet for Oslo er laget i en situasjon der pandemien fortsetter å påvirke både kommuneøkonomien og samfunnsøkonomien. Vi skal gjøre vårt for at vi skal komme over i en fase der gjenoppbygging og restart av kultur-, nærings- og samfunnsliv og bekjempelse av klimaendringer tar over for koronahåndtering, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG)

Powered by Labrador CMS