Den gamle krigsskolen skal være forsømt og ha store investeringsbehov. Foto: Oslo Byes Vel

Den gamle krigsskolen i Tollbugata kan legges ut for salg om ti dager

Om kort tid kan den gamle krigsskolen i Oslo sentrum bli lagt ut til salgs i markedet. Eiendoms- og byfornyelsesetaten anbefaler Oslo kommune å holde seg unna et kjøp.

Publisert

Bygningen var en gave til Krigsskolen fra Bernt Anker i 1802 og er regulert til «spesialområde (bevaring) offentlig». Bygningen ble fredet etter bygningsfredningsloven i 1923 og fredet ved forskrift den 6. mai 2004. Forhagen er vernet etter Plan og bygningsloven. Videre er bygningens eksteriør, interiør, tilbygg og miljø, inkludert gårdsrom, obelisk, hage og gjerder vernet, ifølge bloggen til Ivar Johansen.

Oslo kommune har mottatt varsel fra Forsvarsbygg om at eiendommen vil bli lagt ut for salg i det åpne markedet dersom ingen offentlige etater melder interesse for eiendommen innen 15. januar.

Egner seg ikke for kommunen

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) skriver følgende om interessen fra Oslo kommune: Det er «vanskelig å se at bygningsmassen kan være egnet til kommunale formål og behov som EBY kjenner til på det nåværende tidspunkt. Det legges da særlig vekt på den omfattende fredningen både av eksteriør og interiør som setter betydelige grenser for mulighetene til å ombygge og ominnrede bygningsmassen for å tilpasse denne til eventuell kommunal bruk».

Eiendoms- og byfornyelsesetaten tror det vil koste mye å sette bygget i bruk:

«Bygningsmassens dårlige tilstand og de betydelige antatte kostnadene for strakstiltak og nødvendig vedlikehold taler også klart mot et eventuelt kjøp. Basert på det ovennevnte vil EBY foreløpige anbefale at Oslo kommune ikke kjøper eiendommen, men er åpne for at det kan foreligge kommunale behov som EBY ikke kjenner til og som denne eiendommen kan være egnet til å dekke».

Godt over 3000 mennesker har signert på at salget av krigsskolen bør stoppe. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Sterke reaksjoner

En underskriftskampanje: «Nei til salg av Krigsskolen!», har fått over 3400 signaturer.

Kampanjetekster sier følgende: «Forsvarsdepartementet går inn for å selge den gamle Krigsskolen i Tollbugata 10 på grunn av store investeringsbehov etter mange tiår med forsømt vedlikehold. Dette har vakt sterke reaksjoner hos mange».

Oppropet, som er initiert av Oslo byes vel, foreslår å etablere en stiftelse for å bevare den kulturhistorisk viktige eiendommen til allmenhetens beste.

Krigsskolen ligger i Tollbugata 10. Tomtearealet utgjør 1 575 kvadratmeter, men på eiendommen ligger i alt fire sammenhengende bygg på til sammen 2 268 kvadratmeter bruttoareal.

Powered by Labrador CMS